แท็ก โพสต์แท็กกับ "ธาตุที่สลายตัวยาก"

แท็ก: ธาตุที่สลายตัวยาก

ธาตุที่สลายตัวยาก

ธาตุที่สลายตัวยาก เหล็ก ใช้สนิมทำยา สรรพคุณ  บำรุงโลหิต แก้ตับทรุด ม้ามโตย้อย แก้คุดทะราด  และผสมยาแก้ไข้จับสั่น หินฟันม้า  มีตามภูเขา ลักษณะเป็นชี้ ๆ คล้ายฟันม้า สีเหมือนปูนแห้ง สรรพคุณ    ดับพิษทั้งปวง แก้พิษในปาก แก้คออักเสบบวม หินเขี้ยวมังกร  มีลักษณะเหมือนเขี้ยวสัตว์ใหญ่แข็งมาก เกิดตามหน้าผา หรือตามภูเขาในประเทศจีน สรรพคุณ บำรุงหัวใจ  บำรุงประสาท แก้โรคประสาท แก้สะดุ้ง...