ธาตุที่สลายตัวง่าย

ธาตุที่สลายตัวง่าย ได้แก่  แร่ธาตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  หรือแร่ธาตุที่ประกอบขึ้นตามกรรมวิธีมีคุณสมบัติสลายตัวง่าย เช่น...

Scroll to top