สัตว์บก

2310

สัตว์บก ได้แก่  สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก  และหากินบนบก ตัวอย่าง

 • แมลงสาบ
  ใช้มูลประกอบยา  สรรพคุณ  แก้ลิ้นขาวเป็นฝ้า  เป็นละออง แก้เม็ดยอด ในปาก แก้ฟกบวมที่มีพิษร้อน แก้กามโรค  (ต้องคั่วหรือสุมก่อนปรุง)
 • กวาง
  เขาแก่ สรรพคุณ  แก้ไขกาฬ  ไข้พิษ  เขาอ่อนบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด  ถอนพิษผิดสำแดง
 • วัวป่า
  เขาวัว
    สรรพคุณ  แก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้พิษกาฬ ถอนพิษผิดสำแดง ตับบำรุง   ร่างกาย บำรุงตับดี แก้ดีซ่าน บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต เป็นกระสายทำให้ยาแล่นเร็ว
 • ควายเผือก
  กระดูก สรรพคุณ  แก้โรคอันบังเกิดจากกระจำพิษน้ำเหลือง แผลกลาย       กาม โรคเข้าข้อออกดอก
 • งูเห่า
  สรรพคุณ  แก้โรคกระษัย  ปวดเมื่อย แน่น เสียด บำรุงกำลัง (ก่อนปรุง ต้องย่างไฟเสียก่อน)
 • เสือ
  ใช้กระดูก สรรพคุณ  บำรุงกระดูก  เลือด เนื้อ ไข้ข้อ แก้ปวดเมื่อยหัวเข่า
 • หมี
  ใช้เขี้ยว  สรรพคุณ ดับพิษ  พิษอักเสบ แก้ตัวร้อน แก้พิษตานซาง ปวดในข้อ เส้นเอ็น แก้ช้ำในกระจายเลือด กระดูก บำรุงโลหิต กระจายโลหิต บำรุงกำลัง
 • ช้าง
  ใช้กระดูก สรรพคุณ  แก้โรคอันบังเกิดจากกระดูก โรคเรื้อน  มะเร็ง
 • วัวดำ
  ใช้มูลทำยา  สรรพคุณ  ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ทั้งปวง  แก้ไฟลามทุ่ง  แก้งูสวัด       แก้ลมพิษ  แก้ฟกบวม