รสยา 8 รส

2803
รสยา 8 รส

รสยา  8  รส  ในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์  กล่าวถึงยา  8  รส  แก้โรค ดังนี้ คือ

  1. รสขม                           ย่อมซาบไปตามผิวหนัง
  2. รสฝาด                          ย่อยซาบมังสา (ชาบเนื้อ)
  3. รสเค็ม                          ซาบเส้นเอ็น
  4. รสเผ็ดและรสร้อน        ซาบกระดูกมิได้เว้น
  5. รสหวาน                       ย่อมซึมซาบลำไส้ใหญ่
  6. รสเปรี้ยว                      ซาบลำไส้น้อย
  7. รสเย็นหอม                   ซาบหัวใจ
  8. รสมัน                           ซาบที่ข้อต่อทั้งปวง
Previous articleรสยา 9 รส
Next articleรสยา 6 รส