รสยา 8 รส

1365

รสยา  8  รส

ในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์  กล่าวถึงยา  8  รส  แก้โรคดังนี้คือ

1)  รสขม                           ย่อมซาบไปตามผิวหนัง

2)  รสฝาด                          ย่อยซาบมังสา (ชาบเนื้อ)

3)  รสเค็ม                          ซาบเส้นเอ็น

4)  รสเผ็ดและรสร้อน              ซาบกระดูกมิได้เว้น

5)  รสหวาน                        ย่อมซึมซาบลำไส้ใหย่

6)  รสเปรี้ยว                       ซาบลำไส้น้อย

7)  รสเย็นหอม                     ซาบหัวใจ

8)  รสมัน                           ซาบที่ข้อต่อทั้งปวง