พิกัดยา 5 สิ่ง

พิกัดยา  5  สิ่ง

1) พิกัดเบญจกูล  คือ  จำกัดจำนวนตระกูลยา (เครื่องยา) ที่มีรสร้อน 5 อย่าง คือ

 • ดอกดีปลี
 • รากช้าพลู
 • เถาสะค้าน
 • รากเจตมูลเพลิง
 • เหง้าขิงแห้ง

สรรพคุณ  กระจายกองลมและโลหิต แก้คูถเสมหะ แก้ลมพานไส้ บำรุงกองธาตุทั้ง 4


2)  พิกัดเบญจอมฤต  คือ  จำกัดตัวยาดังน้ำทิพย์ 5 อย่าง คือ

 • น้ำนมสด
 • น้ำนมส้ม
 • น้ำอ้อย
 • น้ำผึ้ง
 • น้ำมันเนย

สรรพคุณ   บำรุงกำลัง  บำรุงธาตุไฟ  ขับลมให้แล่น ทั่วกาย  แก้ไข้ตรีโทษ  ผายธาตุ  แก้กำเดาและลม  กระจายเสมหะ


3)  พิกัดเบญจผลธาตุ  คือ  จำกักจำนวนตัวยาที่แก้ผลธาตุได้  5  อย่าง คือ

 • หัวกกลังกา
 • หัวเต่าเกียด
 • หัวแห้วหมู
 • หัวหญ้าชันกาด
 • หัวเปราะ

สรรพคุณ     แก้ธาตุพิการ  บำรุงธาตุ  บำรุงกำลัง  เจริญไปธาตุ แก้ทางเดินปัสสาวะ  แก้ตับทรุด


4)  พิกัดเบญจมูลน้อย คือ จำกัดจำนวนตัวยารากน้อย แก้สมุฏฐานทั้งสาม 5 อย่าง คือ

 • หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
 • หญ้าเกล็ดหอยน้อย
 • รากละหุ่งแดง
 • รากมะเขือขื่น
 • รากมะอึก

สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับน้ำนม ขับเลือดลม กระทุ้งพิษไข้ แก้น้ำลาย


5)  พิกัดเบญจมูลใหญ่  คือ  จำกัดจำนวนยารากใหญ่  แก้สมุฏฐานทั้งสามมี 5 อย่าง คือ

 • รากมะตูม
 • รากลำไย
 • รากเพกา
 • รากแคแตร
 • รากคัดลิ้น

สรรพคุณ  แก้ดี  แก้ลม  แก้เสมหะ  บำรุงไฟธาตุ  แก้ไข้สันนิบาต  แก้เส้นเอ็นพิการ  เบญจมูลน้อย  รวมกับเบญจมูลใหญ่  เป็นทศมูลใหญ่


6)  พิกัดเบญจโลกวิเชียร  คือ จำกัดจำนวนตัวยาเสมอด้วยแก้วิเชียร 5 อย่าง คือ

( แก้ว 5 ดวง, ยา 5 ราก  หรือ  เพชรสว่างก็เรียก)

 • รากชิงชี่
 • รากหญ้านาง
 • รากท้าวยายม่อม
 • รากคนทา
 • รากมะเดื่อชุมพร

สรรพคุณ  ใช้กระทุ้งพิษต่างๆ  หรือถอนพิษต่างๆ  แก้ไข้ต้นมือ  แก้ไข้พิษ  ไข้กาฬ ไข้หัว  แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต


7) พิกัดเบญจโลธิกะ  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณทำให้ชื่นใจมี  5  อย่าง คือ

 • แก่นจันทน์แดง
 • แก่นจันทน์ขาว
 • แก่นจันทน์ชะมด
 • ต้นเนระภูสี
 • ต้นมหาสดำ

สรรพคุณ  แก้ไข้เพื่อดี  แก้ไข้รัตตะปิตตะโรค  แก้ลมวิงเวียน  แก้พิษทั้งปวง


8) พิกัดจันทน์ทั้ง  5  คือ  จำกัดจำนวนแก่นไม้จันทน์  5  อย่าง คือ

 • แก่นจันทน์แดง
 • แก่นจันทน์ขาว
 • แก่นจันทน์เทศ
 • แก่นจันทนา
 • แก่นจันทน์ชะมด

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงตับ ปอด แก้พยาธิ บาดแผล


9) พิกัดเกสรทั้ง  5 คือ  จำกัดจำนวนเกสรดอกไม้  5  อย่าง คือ

 • ดอกมะลิ
 • ดอกพิกุล
 • ดอกบุนนาค
 • ดอกสารภี
 • เกสรบัวหลวง

สรรพคุณ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ ชูกำลังบำรุงหัวใจ แก้ไข้จับ แก้ลมวิงเวียน แก้น้ำดี ให้เจริญอาหารและแก้โรคตา


10) พิกัดตานทั้ง 5 คือ จัดจำนวนของรากตาล  5  อย่าง คือ

 • รากตาลโตนด
 • รากตาลดำ
 • รากตานหม่อน
 • รากตานเสี้ยน
 • รากตานขโมย

สรรพคุณ  ดับพิษตานซาง  ขับพยาธิทุกชนิด แก้อุจจาระธาตุพิการ บำรุงเนื้อหนัง กระดูก


11) พิกัดดีทั้ง  5  คือ จำกัดจำนวนดีสัตว์ทั้ง 5 อย่าง คือ

 • ดีงูเหลือม
 • ดีหมูป่า
 • ดีวัวป่า
 • ดีจระเข้
 • ดีตะพาบน้ำ

สรรพคุณ  ดีต่างๆ มีรสขมหวาน ขับรสยาให้แล่นเร็ว  มักใช้เป็นน้ำกระสายแก้โรคทั้ง 3 สมุฏฐาน  คือ  ดี  โลหิต  และธาตุลมที่พิการ


12)  พิกัดเหล็กทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเหล็ก  5  อย่าง คือ

 • ต้นหญ้ามือเหล็ก
 • แก่นขี้เหล็ก
 • เถาวัลย์เหล็ก
 • ว่านสากเหล็ก
 • สนิมเหล็ก

สรพพคุณ  แก้พิษโลหิตทั้งบุรุษและสตรี บำรุงกำลังให้แข็งแรง แก้กระษัย


13) พิกัดเกลือทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนของเลือ 5 อย่าง คือ

 • เกลือสมุทร
 • เกลือสินเธาว์
 • เกลือพิก
 • เกลือวิก
 • เกลือฟอง  (ฝ่อ)

สรรพคุณ  แก้ไข้พรรดึก แก้ท้องมาน แก้เสมหะ แก้บิดมูกเลือด บำรุงน้ำเหลือง  ชำระเมือกมันในลำไส้


14) พิกัดบัวทั้ง  5  (บัวน้ำทั้ง 5 ) คือ จำกัดจำนวนดอกบัว 5 อย่าง คือ

 • บัวสัตตบุษย์
 • บัวสัตตบรรณ
 • บัวลินจง
 • บัวจงกลนี
 • บัวนิลอุบล

สรรพคุณ  ชูกำลัง  บำรุงหัวใจ แก้อุจจาระธาตุ แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต แก้ไข้รากสาด บำรุงครรภ์รักษา


15) พิกัดโหราทั้ง  5  คือ  จำกัดจำนวนตัวยา ชื่อว่าโหรา  5  อย่าง คือ

 • โหราอมฤต
 • โหรามิคสิงคลี
 • โหราเท้าสุนัข
 • โหราบอน
 • โหราเดือยไก่

สรรพคุณ  แก้พิษสัตว์  ทำให้อาเจียน ขับลม ขับระดูสตรี และขับโลหิตช้าๆ


16) พิกัดเบญจโลหะ  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อคล้ายโลหะทอง  5  อย่าง คือ

 • รากทองกวาว
 • รากทองหลางหนาม
 • รากทองหลางใบมน
 • รากทองโหลง
 • รากทองพันชั่ง

สรรพคุณ  แก้โรคดี  เสมหะ และลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิ


17) พิกัดเบญจเทียน  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเทียน  5  อย่าง คือ

 • เทียนดำ
 • เทียนแดง
 • เทียนขาว
 • เทียนข้าวเปลือก
 • เทียนตาตั๊กแตน

สรรพคุณ  แก้ลม เสมหะ และดีระคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ทางปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้มุตกิด  บำรุงธาตุ  บำรุงกำลัง


18) พิกัดเบญจโกฐ  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ  5  อย่าง คือ

 • โกฐสอ
 • โกฐเขมา
 • โกฐหัวบัว
 • โกฐเชียง
 • โกฐจุฬาลัมพา

สรรพคุณ  แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หีดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลัง บำรุงโลหิด แก้ลมในกองธาตุ

Scroll to top