พิกัดยา 2 สิ่ง

1329

พิกัดยา 2 สิ่ง

1)  พิกัดทเวคันธา  (ทเวสุคนธ์)  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม 2 อย่างคือ

รากบุนนาค      ขับลมในลำไส้

รากมะซาง       แก้โลหิต  แก้กำเดา

2)  พิกัดทเวติคันธา คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม  3  อย่างในยา 2 สิ่ง คือ

ดอกบุนนาค     บำรุงโลหิตแก้กลิ่นเหม็นสาบสางในร่างกาย

แก่นบุนนาค     แก้รัตตะปิตตะโรค

รากบุนนาค      ขับลมในลำไส้

ดอกมะซาง      ทำใจให้ชุ่มชื่นชูกำลัง

แก่นมะซาง      แก้คุดทะราด  แก้เสมหะ  แก้ไข้สัมประชวร

รากมะซาง       แก้โลหิต         แก้กำเดา