พิกัดยา 2 สิ่ง

พิกัดยา 2 สิ่ง

1)  พิกัดทเวคันธา  (ทเวสุคนธ์)  คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม 2 อย่างคือ

รากบุนนาค ขับลมในลำไส้
รากมะซาง แก้โลหิต  แก้กำเดา


2)  พิกัดทเวติคันธา
คือ  จำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม  3  อย่างในยา 2 สิ่ง คือ

ดอกบุนนาค บำรุงโลหิตแก้กลิ่นเหม็นสาบสางในร่างกาย
แก่นบุนนาค แก้รัตตะปิตตะโรค
รากบุนนาค ขับลมในลำไส้
ดอกมะซาง ทำใจให้ชุ่มชื่นชูกำลัง
แก่นมะซาง แก้คุดทะราด  แก้เสมหะ  แก้ไข้สัมประชวร
รากมะซาง แก้โลหิต แก้กำเดา
Scroll to top