พิกัดยา  10  สิ่ง

พิกัดยา  10  สิ่ง

1) พิกัดทศกุลาผล  คือ  กำหนดจำนวนยาเป็นตระกูล  10  อย่าง คือ

 • ลูกผักชีทั้ง 2    (ผักชีล้อม – ผักชีลา)
 • ลูกเร่วทั้ง   2    (เร่วน้อย – เร่วใหญ่)
 • ชะเอมทั้ง  2     (ชะเอมไทย – ชะเอมเทศ)
 • ลำพันทั้ง   2    (ลำพันแดง – ลำพันขาว)
 • อบเชยทั้ง  2    (อบเชยไทย – อบเชยเทศ)

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีและเสหะ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ บำรุงปอด แก้รัตตะปิตตะโรค  แก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาต  บำรุงกำลัง  แก้ไข้  บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น


2)  พิกัดทศมูลใหญ่  คือ  กำหนดจำนวนรากไม้ 10 อย่าง คือ (รวมเบญจมูลน้อย และเบญจมูลใหญ่เข้าด้วยกัน)

 • หญ้าเกล็ดหอยน้อย
 • หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
 • รากละหุ่งแดง
 • รากมะเขือขื่น
 • รากมะอึก
 • รากมะตูม
 • รากลำไย
 • รากเพกา
 • รากแคแตร
 • รากคัดลิ้น

สรรพคุณ แก้ทุราวสา แก้ไข้หวัดน้อย บำรุงน้ำนม แก้ช้ำรั่ว แก้สะอึก แก้ผอมเหลือง  แก้ริดสีดวง  แก้นิ่ว  แก้กองสันนิบาต  แก้ไข้อันมีพิษ

Scroll to top