พิกัดพิเศษ

พิกัดพิเศษ

1)  พิกัดโกฐพิเศษ  คือ  กำหนดจำนวนโกฐพิเศษ  3  อย่าง คือ

 • โกฐกะกลิ้ง
 • โกฐกักกรา
 • โกฐน้ำเต้า

สรรพคุณ  แก้โรคในปากในคอ ขับพยาธิ แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้ไข้ในกองอติสาร  ขับลมในลำไส้ แก้หนองใน ขับระดูร้าย แก้ริดสีดวงทวาร


2)  พิกัดเทียนพิเศษ คือ กำหนดจำนวนเทียนพิเศษ 3 อย่าง คือ

 • เทียนลวด หรือ เทียนหลอด
 • เทียนขม
 • เทียนแกลบ

สรรพคุณ  แก้ลม  เสมกะดีละคนกัน  แก้พิษโลหิต  แก้ดีพิการ  แก้ลมขึ้นเบื้องสูง  ทำให้หูอื้อตาลาย  แก้ไข้  แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว  แก้ลม


3)  พิกัดบัวพิเศษ  คือ  จำกัดจำนวนดอกบัวพิเศษ  6  อย่าง คือ

 • บัวหลวงแดง
 • บัวหลวงขาว
 • บัวสัตตบงกชแดง
 • บัวสัตตบงกชขาว
 • บัวเผื่อน
 • บัวขม

สรรพคุณ  แก้ไข้อันเกิดแก่ธาตุทั้ง 4 แก้ลม เสมหะ โลหิต และบำรุงกำลัง


4)  พิกัดเกลือพิเศษ คือ จำกัดจำนวนเกลือพิเศษ 7 อย่าง คือ

 • เกลือสมุทร
 • เกลือสุนจะละ
 • เกลือสุวสา
 • เกลือเยาวกาษา
 • เกลือวิธู
 • เกลือด่างคลี
 • เกลือกะตังมูตร

สรรพคุณ ล้างลำไส้  แก้เสมหะ แก้ปัสสาวะ แก้โรคท้องมาน กัดเมือกมันในลำไส้  แก้น้ำเหลืองเสีย  บำรุงธาตุทั้ง 4  และแก้ธาตุทั้ง 4

Scroll to top