ธาตุที่สลายตัวยาก

3806

ธาตุที่สลายตัวยาก

 • เหล็ก ใช้สนิมทำยา
  สรรพคุณ  บำรุงโลหิต แก้ตับทรุด ม้ามโตย้อย แก้คุดทะราด  และผสมยาแก้ไข้จับสั่น
 • หินฟันม้า  มีตามภูเขา ลักษณะเป็นชี้ ๆ คล้ายฟันม้า สีเหมือนปูนแห้ง
  สรรพคุณ    ดับพิษทั้งปวง แก้พิษในปาก แก้คออักเสบบวม
 • หินเขี้ยวมังกร  มีลักษณะเหมือนเขี้ยวสัตว์ใหญ่แข็งมาก เกิดตามหน้าผา หรือตามภูเขาในประเทศจีน
  สรรพคุณ บำรุงหัวใจ  บำรุงประสาท แก้โรคประสาท แก้สะดุ้ง ตกใจผวา
 • แก้วแกลบ  มีลักษณะเป็นเกล็ดขาวบาง เกิดขึ้นตามภูเขาที่มีหินผุ ๆ รสเย็น กร่อย
  สรรพคุณ   ขับปัสสาวะ แก้พิษโลหิตน้ำเหลือง และโรคตา
 • ทองคำ  เกิดจากแร่ใต้ดิน  เป็นธาตุแท้สีเหลือง
  สรรพคุณ  บำรุงเนื้อหนังให้เจริญดับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้พิษอักเสบ แก้สะดุ้งผวา
 • หินปะการัง
  สรรพคุณ  แก้พิษไข้  ไข้กาฬ และฝีที่มีพิษอักเสบ
 • บัลลังก์ศิลา (หินอ่อนจีน) เกิดในประเทศจีน สีขาวขุ่นมัว สีเทาบ้าง สีแดง สลับบ้าง รสเย็น
  สรรพคุณ แก้พิษอักเสบ แก้ปวดร้อน ดับพิษทุกอย่าง ห้ามเหงื่อ ใช้โรค แผลเรื้อรัง และกามโรค
 • นมผา  เป็นหินงอกย้อยออกมาแล้วแห้งแข็ง หินจำพวกนี้ เนื้อผุ ๆ มีเกิดตามภูเขาทางภาคเหนือ
  สรรพคุณ ผสมยาหยอดตา แก้ตาอักเสบขุ่นมัวฝ้าฟางให้แจ่มใสใช้ฝนกับสุรา ทาตามผิวหนัง แก้ปวดแสบร้อน แก้โรคประดงบางจำพวก
 • หรดาลกลีบทอง  เป็นสารชนิดหนึ่งอยู่ใต้ดิน เป็นก้อนคล้ายสารหนู มีสีเหลือง เป็นเงาและไม่เป็นเงา
  สรรพคุณ ใช้ผสมยากวาด ก็เม็ดยอดในปากเด็ก แก้ซางในปากเด็ก ใช้ผสมยากัดชนหนวด เครา ให้ร่วงหลุดไป
 • ศิลายอนตัวผู้ เกิดในประเทศจีน  เป็นหินอ่อนชนิดหนึ่งสีขาวใสคล้ายสารหนู
  สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้ท้องเสีย และใช้อันบังเกิดเพื่อดี
 • ศิลายอนตัวเมีย
  สรรพคุณ แก้ไขฟกบวม แก้ฝีเส้น ฝีเอ็น ฝีคัณฑมาลา
บทความก่อนหน้านี้ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ
บทความถัดไปธาตุที่สลายตัวง่าย