จุลพิกัด

จุลพิกัด

จุลพิกัด คือ จำกัดตัวยาน้อยอย่าง หรือพิกัดที่เรียกชื่อตรงตามตัวยา มักจะเป็นตัวยาอย่างเดียวกัน หรือส่วนมากมีตัวยาเพียง 2 อย่างเท่านั้น แต่เป็นตัวยาชนิดเดียวกัน ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่สี ต่างกันที่รส ต่างกันที่ชนิด (เพศผู้ – เพศเมีย) ต่างกันจากถิ่นที่เกิด ตัวอย่างเช่น

พวกที่ต่างกันที่ขนาด

1 กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมน้อย กระพังโหมใหญ่
2 ข่าทั้ง 2 คือ ข่าเล็ก ข่าใหญ่
3 ตับเต่าทั้ง 2 คือ ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่
5 เปล้าทั้ง 2 คือ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่
5 เร่วทั้ง 2 คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่
6 ส้มกุ้งทั้ง 2 คือ ส้มกุ้งน้อย ส้มต้มกุ้งใหญ่

 


พวกที่ต่างกันที่สี

1 การบูรทั้ง 2 คือ การบูรดำ การบูรขาว
2 กะเพราทั้ง 2 คือ กะเพราแดง กะเพราขาว
3 กระดูกไก่ทั้ง 2 คือ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว
4 กระวานทั้ง 2 คือ กระวานดำ กระวานขาว
5 หัวกระดาดทั้ง 2 คือ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว
6 ต้นก้างปลาทั้ง 2 คือ ต้นก้างปลาแดง ต้นก้างปลาขาว
7 กำมะถันทั้ง 2 คือ กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง
8 ขี้กาทั้ง 2 คือ ขี้กาแดง ขี้กาขาว
9 ขอบชะนางทั้ง 2 คือ ขอบชะนางแดง ขอบชะนางขาว
10 แคทั้ง 2 คือ แคแดง แคขาว
11 จันทน์ทั้ง 2 คือ จันทน์แดง จันทน์ขาว
12 เจตมูลเพลิงทั้ง 2 คือ เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว
13 เทียนทั้ง 2 คือ เทียนแดง เทียนขาว
14 บัวหลวงทั้ง 2 คือ บัวหลวงแดง บัวหลวงขาว
15 ผักเป็ดทั้ง 2 คือ ผักเป็ดแดง ผักเป็นขาว
16 ผักแพวทั้ง 2 คือ ผักแพวแดง ผักแพวขาว
17 ฝ้ายทั้ง 2 คือ ฝ้ายแดง ฝ้ายขาว
18 พริกไทยทั้ง 2 คือ พริกไทยดำ พริกไทยาว (ล่อน)
19 เถามวกทั้ง 2 คือ เถามวกแดง เถามวกขาว
20 ละหุ่งทั้ง 2 คือ ละหุ่งแดง ละหุ่งขาว
21 ตตบงกชทั้ง 2 คือ สัตตบงกชแดง สัตตบงกชขาว
22 หางไหลทั้ง 2 คือ หางไหลแดง หางไหลขาว

 


พวกที่ต่างกันที่รส

1 มะขามทั้ง 2 คือ มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน
2 มะขามเทศ 2 คือ มะขามเทศฝาด มะขามเทศมัน
3 มะปรางทั้ง 2 คือ มะปรางเปรี้ยว มะปรางหวาน
4 มะเฟืองทั้ง 2 คือ มะเฟืองเปรี้ยว มะเฟืองหวาน

 


พวกที่ต่างชนิดกัน  (เพศผู้ – เพศเมีย)

1 กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมตัวผู้ กระพังโหมตัวเมีย
2 เกลือทั้ง 2 คือ เกลือตัวผู้ เกลือตัวเมีย
3 ตำแยทั้ง 2 คือ ตำแยตัวผู้ ตำแยตัวเมีย
4 เบี้ยทั้ง 2 คือ เบี้ยตัวผู้ เบี้ยตัวเมีย
5 ผักปอดทั้ง 2 คือ ผักปอดตัวผู้ ผักปอดตัวเมีย
6 มะยมทั้ง 2 คือ มะยมตัวผู้ มะยมตัวเมีย
7 หมากทั้ง 2 คือ หมากผู้ หมากเมีย
8 ศิลายอนทั้ง 2 คือ ศิลายอนตัวผู้ ศิลายินตัวเมีย

 


พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด

1 กระท้อนทั้ง 2 คือ กระท้อนบ้าน กระท้อนป่า
2 กะทือทั้ง 2 คือ กะทือบ้าน กะทือป่า
3 หัวข้าวเย็นทั้ง 2 คือ หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้
4 ขี้เหล็กทั้ง 2 คือ ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กป่า
5 เขาวัวทั้ง 2 คือ เขาวัวบ้าน เขาวัวป่า
6 ชะมดทั้ง 2 คือ ชะมดเช็ด ชะมดเชียง
7 ชะเอมทั้ง 2 คือ ชะเอมเทศ ชะเอมไทย
8 ชำมะเรียงทั้ง 2 คือ ชำมะเรียงบ้าน ชำมะเรียงป่า
9 ชุมเห็ดทั้ง 2 คือ ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย
10 หญ้าเกล็ดหอยทั้ง 2 คือ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
11 ดีเกลือทั้ง 2 คือ ดีเกลือไทย ดีเกลือฝรั่ง
12 ปรงทั้ง 2 คือ ปรงบ้าน ปรงป่า
13 ประยงค์ทั้ง 2 คือ ประยงค์บ้าน ประยงค์ป่า
14 ผักหวานทั้ง 2 คือ ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า
15 มะระทั้ง 2 คือ มะระขี้นก มะระจีน
16 ยอทั้ง 2 คือ ยอบ้าน ยอป่า
17 สลอดทั้ง 2 คือ สลอดบก สลอดน้ำ
18 แสมทั้ง 2 คือ แสมสาร แสมทะเล
19 สะเดาทั้ง 2 คือ สะเดาบ้าน สะเดาป่า
20 สีเสียดทั้ง 2 คือ สีเสียดแขก สีเสียดไทย
21 หัศคุณทั้ง 2 คือ ทัศคุณเทศ หัศคุณไทย
22 อบเชยทั้ง 2 คือ อบเชยเทศ อบเชยไทย

 

 

Scroll to top