การปรุงยาตามแบบแผนโบราณ

การปรุงยาตามแบบแผนโบราณ

เภสัชกรรม คือ การปรุงยาที่ผสมใช้ตามวิธีต่างๆ ตามแผนโบราณ ซึ่งมี 28 วิธี ดังต่อไปนี้

 1. ยาสับเป็นชิ้นเป็นท่อนใส่ลงในหม้อ เติมน้ำต้มแล้วรินแต่น้ำกิน
 2. ยาดองแช่ด้วยน้ำท่าหรือน้ำสุรา แล้วรินแต่น้ำกิน
 3. ยากัดด้วยเหล้าหรือแอลกอฮอล์ และหยดลงในน้ำ เติมน้ำกิน
 4. ยาเผาเป็นด่าง เอาด่างมาแช่น้ำไว้ แล้วรินแต่น้ำกิน
 5. ยากลั่นเอาน้ำเหงื่อ เอาด่างมาแช่น้ำไว้ แล้วรินแต่น้ำกิน
 6. ยาหุงด้วยมัน เอาน้ำมันใส่กล่อง เป่าบาดแผล และฐานฝี
 7. ยาผสมแล้ว ต้มเอาน้ำบ้วนปาก
 8. ยาผสมแล้ว ต้มเอาน้ำอาบ
 9. ยาผสมแล้ว ต้มเอาน้ำแช่
 10. ยาผสมแล้ว ต้มเอาน้ำสระ
 11. ยาผสมแล้ว ต้มเอาน้ำสวน
 12. ยาต้มเป็นผงแล้ว บดให้ละเอียดละลายน้ำกระสายกิน
 13. ยาเผาหรือคั่วให้ไหม้ ตำเป็นยาผงบดให้ละเอียด ละลายน้ำกิน
 14. ยาผสมแล้ว ทำเป็นผง กวนให้ละเอียดใส่กล่องเป่าทางจมูกและคอ
 15. ยาผสมแล้วม้วนเป็นบุหรี่ หรือยัดกล้องสูบ
 16. ยาผสมแล้ว มาเป็นยาธาตุ
 17. ยาผสมแล้ว ทำเป็นลูกประคบ
 18. ยาผสมแล้วใช้เป็นยาพอก
 19. ยาผสมแล้ว บดละเอียดเป็นผงแล้วปั่นเป็นเม็ดหรือเม็ดลูกกลอน กลืนกิน
 20. ยาผสมแล้ว บดผงปั่น เป็นแผ่นหรือปั่นเป็นแท่ง แล้วใช้เหน็บ
 21. ยาผสมแล้ว บดผงผสมตอกอัดเม็ด
 22. ยาผสมแล้ว บดผงทำเม็ดแล้วเคลือบ
 23. ยาผสมแล้ว ทำเป็นเม็ดแคปซูล (ต้องมีคำว่า “แผนโบราณ” อยู่บนแคปซูล)
 24. ยาผสมแล้ว ห่อผ้าบรรจุลงในกลักแล้วเอาไว้ใช้ดม
 25. ยาผสมแล้ว ใส่กล่องติดไฟใช้ควันเป่าบาดแผลและฐานฝี
 26. ยาผสมแล้ว  เผาไฟหรือโรยบนถ่านไฟ ใช้ควันรม
 27. ยาผสมแล้ว  ต้มเอาไอลมหรืออบ
 28. ยาผสมแล้ว  กวนเป็นยาขี้ผึ้งปิดแผล ซึ่งเรียกว่ายากวน
Scroll to top