สะเดา แก้อาการเบื่ออาหาร

สะเดา : Azadirachta indica A. Juss. Var. siamensis valeton

ส่วนที่ใช้ : ยอดและดอกสะเดา

ขนาดและวิธีใช้ : ยอดและดอกสะเดาลวกหรือต้ม รับประทานร่วมกับน้ำปลาหวานจะช่วยเจริญอาหารได้

Scroll to top