ขี้เหล็ก แก้อาการเบื่ออาหาร

ขี้เหล็ก : Cassia siamea Britt.

ส่วนที่ใช้ : ใบอ่อนและดอก

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้ดอกตูมและใบอ่อนปรุงเป็นอาหาร แต่ไม่ควรคั้นน้ำหลายครั้งจะทำให้รสขมหมดไป