มะระขี้นก แก้อาการเบื่ออาหาร

 มะระขี้นก : Momordica charantia Linn.

ส่วนที่ใช้ : เนื้อผลอ่อน และลูก

ขนาดและวิธีใช้ : ผลอ่อนใช้รับประทานเพื่อเจริญอาหาร ผลมะระสุกห้ามรับประทาน เพราะจะทำให้อาการคลื่นไส้ อาเจียน

Scroll to top