สมุนไพรห้ามเลือด ใส่แผลสด

หนุมานนั่งแท่น ชื่ออื่นๆ                  หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์), ว่านเลือด ส่วนที่ใช้                น้ำยางจากก้านใบ...

สมุนไพรกันเล็บถอด

เทียนกิ่ง ชื่ออื่นๆ                 เทียนต้น, เทียนย้อม, เทียนป้อม, เทียนขาว, เทียนกิ่งดอกขาว,...

สมุนไพรพอกฝี

เทียนบ้าน ชื่ออื่นๆ                 เทียนดอก, เทียนไทย, เทียนสวน, เทียนขาว (ไทย),...

Scroll to top