ยาธาตุบรรจบ

ยาธาตุบรรจบ วัตถุส่วนประกอบ ขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ...

Scroll to top