ยาตรีหอม

วัตถุส่วนประกอบ เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม ลูกผักชีลา
หนักสิ่งละ ๔ ส่วน โกฐสอ ชะเอมเทศ ลูกซัดคั่ว หนักสิ่งละ ๑ ส่วน เนื้อลูกสมอไทย โกฐน้ำเต้าใหญ่นึ่งสุก
หนักสิ่งละ ๒๒ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้
ขนาดรับประทาน รับประทานก่อนอาหารเช้า
เด็กอายุ ๑ – ๒ เดือน ครั้งละ ๒ – ๓ เม็ด
เด็กอายุ ๓ – ๕ เดือน ครั้งละ ๔ – ๕ เม็ด
เด็กอายุ ๖ – ๑๒ เดือน ครั้งละ ๖ – ๘ เม็ด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ เม็ด