ยาประสะเจตพังคี

วัตถุส่วนประกอบ

 • ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน กานพลู กรุงเขมา การบูร ลูกสมอทะเล พญารากขาว เปลือกหว้า เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ 1 ส่วน
 • พริกไทยล่อน บอระเพ็ด หนักสิ่งละ 2 ส่วน
 • ข่า หนัก 16 ส่วน
 • ระย่อม หนัก 2 ส่วน
 • เจตพังคี หนัก 33 ส่วน

วิธีทำ

 • ชนิดผง บดเป็นผง
 • ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.25 กรัม
 • ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ 0.25 กรัม

สรรพคุณ

แก้กษัยจุกเสียด

ขนาดรับประทาน

รับประทานเช้าและเย็น ก่อนอาหาร

 • ชนิดผง           ครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน้ำสุก
 • ชนิดเม็ด         ครั้งละ  2-4 เม็ด
 • ชนิดแคปซูล   ครั้งละ  2-4 แคปซูล

ขนาดบรรจุ

 • ชนิดผงไม่เกิน 15 กรัม
 • ชนิดเม็ดไม่เกิน 60 เม็ด
 • ชนิดแคปซูลไม่เกิน 60 แคปซูล

Scroll to top