ยาประสะเจตพังคี

วัตถุส่วนประกอบ ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน กานพลู กรุงเขมา
การบูร ลูกสมอทะเล พญารากขาว เปลือกหว้า เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ ๑ ส่วน พริกไทยล่อน
บอระเพ็ด หนักสิ่งละ ๒ ส่วน ข่า หนัก ๑๖ ส่วน ระย่อม หนัก ๒ ส่วน เจตพังคี หนัก ๓๓ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง
ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒๕ กรัม
ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ ๐.๒๕ กรัม

สรรพคุณ แก้กษัยจุกเสียด

ขนาดรับประทาน รับประทานเช้าและเย็น ก่อนอาหาร
ชนิดผง ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ชนิดเม็ด ครั้งละ ๒ – ๔ เม็ด
ชนิดแคปซูล ครั้งละ ๒ – ๔ แคปซูล

ขนาดบรรจุ ชนิดผงไม่เกิน ๑๕ กรัม
ชนิดเม็ดไม่เกิน ๖๐ เม็ด
ชนิดแคปซูลไม่เกิน ๖๐ แคปซูล