ยามันทธาตุ

วัตถุส่วนประกอบ

  • โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา
    เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน
    ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา การบูร กระเทียม เปลือกสมุลแว้ง
    เปลือกโมกมัน จันทน์แดง จันทน์เทศ กานพลู ดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง
    พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ 1 ส่วน
  • ขิง ลูกเบญกานี หนักสิ่งละ 3 ส่วน

วิธีทำ

ชนิดผง         บดเป็นผง
ชนิดเม็ด       บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.25 กรัม
ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ 0.25 กรัม

สรรพคุณ

แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อ

ขนาดรับประทาน

รับประทาน วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ชนิดผง            เด็กอายุ    6-12 ปี  ครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ผู้ใหญ่                    ครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ชนิดเม็ด           เด็กอายุ 6-12 ปี     ครั้งละ 1-2 เม็ด
ผู้ใหญ่                    ครั้งละ 2-4 เม็ด
ชนิดแคปซูล     เด็กอายุ 6-12 ปี     ครั้งละ 1-2 แคปซูล
ผู้ใหญ่                    ครั้งละ 2-4 แคปซูล

ขนาดบรรจุ

ชนิดผง          ไม่เกิน   30 กรัม
ชนิดเม็ด        ไม่เกิน   120 เม็ด
ชนิดแคปซูล  ไม่เกิน   120 แคปซูล

Scroll to top