ยามันทธาตุ

วัตถุส่วนประกอบ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนดำ เทียนแดง
เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา การบูร กระเทียม เปลือกสมุลแว้ง
เปลือกโมกมัน จันทน์แดง จันทน์เทศ กานพลู ดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง
พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ขิง ลูกเบญกานี หนักสิ่งละ ๓ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง
ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒๕ กรัม
ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ ๐.๒๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อ

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร
ชนิดผง เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ชนิดเม็ด เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ เม็ด
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๒ – ๔ เม็ด
ชนิดแคปซูล เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ แคปซูล
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๒ – ๔ แคปซูล

ขนาดบรรจุ ชนิดผงไม่เกิน ๓๐ กรัม
ชนิดเม็ดไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด
ชนิดแคปซูลไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล