ยาประสะมะแว้ง

วัตถุส่วนประกอบ สารส้ม หนัก ๑ ส่วน ขมิ้นอ้อย หนัก ๓ ส่วน ใบสวาด ใบตานหม่อน
ใบกะเพรา หนักสิ่งละ ๔ ส่วน ลูกมะแว้งต้น ลูกมะแว้งเครือ หนักสิ่งละ ๘ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ผสมน้ำสุกแทรกพิมเสนพอควร ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้ไอ แก้เสมหะ ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใช้อม
ขนาดการใช้ เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ เม็ด
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๕ – ๗ เม็ด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ เม็ด