ยามหานิลแท่งทอง

วัตถุส่วนประกอบ เนื้อในเม็ดสะบ้ามอญสุม หวายตะค้าสุม เม็ดมะกอกสุม
ลูกมะคำดีควายสุม ถ่านไม้สัก จันทน์แดง จันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมึกหอม หนักสิ่งละ ๑
ส่วน เบี้ยจั่นคั่วให้เหลือง ๓ เบี้ย

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด ปิดทองคำเปลว หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ
แก้หัด อีสุกอีใส รับประทานร่วมกับน้ำรากผักชีต้ม

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๒ ครั้ง
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๓ – ๔ เม็ด
เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ เม็ด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ เม็ด