ยาจันทน์ลีลา

วัตถุส่วนประกอบ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา จันทน์ขาว จันทน์แดง ลูกกระดอม
บอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก หนักสิ่งละ ๔ ส่วน พิมเสน หนัก ๑ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง
ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม
ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ ๐.๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๔ ชั่วโมง
ชนิดผง เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ครึ่ง – ๑ ช้อนชา
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ – ๒ ช้อนชา
ชนิดเม็ด เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ เม็ด
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๒ – ๔ เม็ด
ชนิดแคปซูล เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ แคปซูล
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๒ – ๔ แคปซูล

ขนาดบรรจุ ชนิดผง ไม่เกิน ๑๕ กรัม
ชนิดเม็ด ไม่เกิน ๓๐ เม็ด
ชนิดแคปซูล ไม่เกิน ๓๐ แคปซูล