ยาเหลืองปิดสมุทร

วัตถุส่วนประกอบ แห้วหมู ขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี
ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ สีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ขมิ้นชัน หนัก ๖ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๑ กรัม

สรรพคุณ แก้ท้องเสีย ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิมหรือเปลือกแคต้มกับน้ำปูนใสเป็นกระสาย
ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน และให้รับประทานร่วมกับน้ำละลายเกลือแกงด้วย

ขนาดรับประทาน รับประทานวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร
เด็กอายุ ๓ – ๕ เดือน ครั้งละ ๒ เม็ด
เด็กอายุ ๖ – ๑๒ เดือน ครั้งละ ๓ – ๔ เม็ด
เด็กอายุ ๑ – ๕ ปี ครั้งละ ๔ – ๗ เม็ด
เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๘ – ๑๐ เม็ด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ เม็ด