ยาประสะจันทน์แดง

ยาประสะจันทน์แดง

วัตถุส่วนประกอบ

  • รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว เปราะหอม โกฐหัวบัว จันทน์เทศ ฝางเสน หนักสิ่งละ 4 ส่วน
  • เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 1 ส่วน
  • จันทน์แดง หนัก 32 ส่วน

วิธีทำ

ชนิดผง บดเป็นผง
ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.25 กรัม
ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ 0.25 กรัม

สรรพคุณ

แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน้ำ

ขนาดรับประทาน

รับประทานทุก 3 ชั่วโมง
ชนิดผง          เด็กอายุ 6-12 ปี   ครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา ละลายน้ำสุกหรือน้ำดอกมะลิ
ผู้ใหญ่                   ครั้งละ     1 ช้อนชา ละลายน้ำสุกหรือน้ำดอกมะลิ
ชนิดเม็ด        เด็กอายุ 6-12 ปี   ครั้งละ  1-2 เม็ด
ผู้ใหญ่                   ครั้งละ  2-4 เม็ด
ชนิดแคปซูล  เด็กอายุ 6-12 ปี    ครั้งละ  1-2 แคปซูล
ผู้ใหญ่                   ครั้งละ  2-4 แคปซูล

ขนาดบรรจุ

ชนิดผง           ไม่เกิน 15 กรัม
ชนิดเม็ด         ไม่เกิน 60 เม็ด
ชนิดแคปซูล   ไม่เกิน 60 แคปซูล

Scroll to top