ยาทำให้ฟันคงทน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา น้ำปัสสาวะ (ที่ไม่มีเชื้อโรค) นำมาใช้อมเวลาตื่นนอนเช้า ทุกวันๆละครั้ง...

ยาแก้โรคปากเปื่อย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาอมไว้สักครู่หนึ่ง แล้วบ้วนปากด้วยน้ำเพียงไม่กี่ครั้ง...

Scroll to top