ยาแก้ต่อมทอมซิลอักเสบ

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ต้นโทงเทงทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้สำลีชุบน้ำยา อมไว้ข้างๆแก้ม และค่อยๆกลืนน้ำยาผ่านลำคอทีละน้อยๆ มีสรรพคุณแก้ต่อมทอมซิลอักเสบ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบต้นหนุมานประสานกาย ๗ ใบ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคต่อมทอมซิลอักเสบ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระวันชัย ปญฺญาวโร วัดราษฎร์ประชุมชนาราม...

ยาแก้โรคเด็กเป็นซางชัก

ท่านให้เอา ปูนแดงแห้ง (ปูนแดงกินกับหมาก) ประมาณเท่านิ้วหัวแม่มือ นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมะนาว ให้มีน้ำยาข้น ใช้นิ้วชี้ป้ายน้ำยา กวาดในลำคอของเด็กที่เป็นโรคซางชัก เพียงครั้งเดียว โรคซางชักจะหายไป เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระครูสิริวัชรคุณ วัดห้วยโรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี

ยาแก้โรคหละ (โรคซาง)

ท่านให้เอา ใบต้นขี้กาแดง หนัก ๑ บาท ใบหญ้าพันงูแดง หนัก ๑ บาท ใบผักคราดหัวแหวน หนัก ๑ บาท น้ำประสานทอง (สะตุไฟแล้ว) หนัก ๑ สลึง แทรกดีงูเหลือม บดเป็นผง ปั้นเป็นเม็ดเก็บไว้ ใช้ละลายกับ น้ำซาวข้าว ใช้กวาดในปากของเด็กผู้ป่วย...

ยาแก้โรคคอตีบ

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) นำมาตากแดดให้แห้ง กับ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด บดเป็นผง ใช้รับประทานกับน้ำร้อน มีสรรพคุณแก้โรคคอตีบ (โรคไซง้อ) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แมลงมุมตายซาก ๗ ตัว (เป็นอย่างน้อย) นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน ใช้เป่าเข้าในลำคอของผู้ป่วย มีสรรพคุณแก้โรคคอตีบ...

ยาแก้โรคเจ็บคอ

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๓ เม็ด ดีปลี ๓ ดอก หัวกระเทียม ๓ กลีบ ผิวมะนาว ๑ ลูก (ปอกเอาเฉพาะผิว) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมะนาว กวนให้เข้ากันเป็นอย่างดี ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้อม...

ยาแก้โรคเหงือกบวมเป็นหนอง

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา เปลือกไม้แดง กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยาอม เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคเหงือกบวมเป็นหนองให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูวาปีปทุมรักษ์ วัดหนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบมะนาว ๑ กำมือ กับ กำมะถัน หนัก...

ยาแก้โรคฟันเป็นรำมะนาด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ การบูร ๑ เถาวัลย์ยอดด้วน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นรำมะนาดปวดฟัน มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาดปวดฟันทุกชนิด ถ้าใช้สีฟันเป็นประจำทุกวัน จะทำให้ฟันคงทนดีนักแลฯ พระใบฎีกาสำเริง พลธมฺโม วัดธารน้ำร้อน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ขนานที่ ๒ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง)...

ยาป้องกันโรคฟันผุ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำไปใส่ไว้ในรูต้นข่อย (ที่เจาะ หรือ ขุดเตรียมไว้ก่อนแล้ว) ใช้ผ้าที่สะอาดพันปิดปากรูไว้ให้มิดชิด ทิ้งไว้สักหนึ่งวัน แล้วนำเอาเกลือออกมา ใช้อมเวลาก่อนนอน ทุกวัน มีสรรพคุณป้องกันโรคฟันผุได้เป็นอย่างดีแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ พระสุวิน สุวโจ (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เปลือกต้นข่อย ๓ ชิ้น (ให้ถากขึ้น ๑ ชิ้น...

ยาแก้โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน)

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เขาวัว หรือ เขาควาย ก็ได้ นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า ๑ ฝางเสน ๑ น้ำผึ้งแท้ ๑ นำเอาฝางเสนมาฝนในฝาละมีหม้อดิน กับ น้ำผึ้ง แล้วนำขี้เถ้าเขาวัว หรือ ขี้เถ้าเขาควาย มาผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้สำลีชุบน้ำยาปิดที่ไรฟัน มีสรรพคุณแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วแลฯ พระครูอุดมพิทยาภรณ์ วัดบางช้างใต้...

ยาแก้โรคปวดฟัน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ สารส้ม ๑ การบูร ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำเกลือ กับ สารส้ม มาสะตุไฟให้สุกเสียก่อน แล้วนำตัวยาทั้ง ๓ อย่างนั้นมาบดผสมกันให้ละเอียด ใช้สำลีห่อยาปิดบริเวณที่ปวดฟัน อาการปวดฟันจะพลันหายไปภายใน ๑๐ นาที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระอธิการอาบ...

ยาทำให้ฟันคงทน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา น้ำปัสสาวะ (ที่ไม่มีเชื้อโรค) นำมาใช้อมเวลาตื่นนอนเช้า ทุกวันๆละครั้ง เพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณทำให้ฟันคงทนไปได้จนตลอดชีวิตแลฯ พระครูเมธีสาครเขต วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ยางต้นสั่นทม กับ ดีจระเข้ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้สำลีพันปลายไม้ชุบน้ำยาจิ้มที่โคนฟันให้ครบทุกซี่ สัก ๒-๓...