ยาแก้โรคลมบ้าหมู (โรคชัก)

ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ดีปลี ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ เปราะหอม ๑ ว่านกีบแรด ๑ ว่านร่อนทอง ๑ แก่นสน ๑ ต้นฝิ่น ๑ จันทน์เทศ ๑ จันทน์แดง ๑ กฤษณา ๑ กะลำพัก ๑ ขอนดอก ๑ ชะลูด...

ยาแก้โรคลมอัมพาต

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา โกฏิทั้งห้า (คือ โกฏหัวบัว ๑ โกฏสอ ๑ โกฏเขมา ๑ โกฏเชียง ๑ โกฏจุฬาลัมพา ๑) ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ลูกกระวาน ๑ กานพลู ๑ คำฝอย ๑ แฝกหอม ๑ ชะลูด ๑ จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑ ขอนดอก ๑...