ยารักษาโรคด่าง

ท่านให้เอา เครื่องแกงเผ็ด (ที่ตำละเอียดแล้วสดๆ) กับ หัวน้ำกะทิ นำมาใส่กระทะตั้งไฟผัดเครื่องแกง (ยังไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ นำอวัยวะที่เป็นโรคด่าง (เช่น ปาก มือ เท้า) รมไอระเหยของเครื่องแกงเผ็ดนั้น จนน้ำแกงเดือดแล้ว จึงหยุดรม ทำอย่างนี้วันละ ๑ ครั้ง ติดต่อกันเพียง ๗ วันเท่านั้น โรคปากด่าง มือด่าง เท้าด่าง เป็นต้น จะพลันหายไปอย่างน่าอัศจรรย์แล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ นายฉลอง ทองใส ๑๔๐ ซอยมาตานุสรณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ เครื่องแกงเผ็ด ประกอบด้วยเครื่องปรุง ดังนี้...

ยาดองมะกรูด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ผลมะกรูด ๓๓ ลูก (ผ่าซีก) ผักเป็ดแดง ๑ กำมือ ไพล ๑ หัวกระชาย ๑ หัวกระดาษแดง ๑ หัวกระดาษขาว ๑ หัวแห้วหมู ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ เถาคัน ๑ หัวกระทือ ๑ (ตัวอย่างทั้ง ๘ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน) คำฝอย หนัก ๒...

ยาแก้ธาตุ ๔ แปรปรวน

ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ อบเชยเทศ ๑ ว่านน้ำ ๑ จันทน์เทศ ๑ สมูลแว้ง ๑ ลูกกระวาน ๑ สะค้าน ๑ พริกไทยร่อน ๑ การบูร ๑ ขิงแห้ง ๑ ดีปลี ๑ กานพลู ๑ หัสคูนเทศ ๑ โกฏหัวบัว ๑ เทียนดำ ๑ ตัวยาทั้ง ๑๖...

ยาแก้เลือดเสีย

ท่านให้เอา ก้านสะเดา ๓๓ ก้าน ใบมะนาว ๑๐๘ ใบ เถาวัลย์เปรียง หนัก ๑ บาท จันทน์แดง หนัก ๑ บาท  จันทน์ขาว หนัก ๑ บาท คำฝอย หนัก ๑ บาท ยาดำ หนัก ๒ สลึง บอระเพ็ด หนัก ๒ สลึง ขิงสด หนัก ๒...

ยาแก้โรคหนองใน (ทั้งชาย และ หญิง)

ท่านให้เอา ยาดำ หนัก ๑ บาท แก่นฝาง หนัก ๑ บาท ต้นลูกใต้ใบ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท สารส้ม หนัก ๑ บาท เถาวัลย์เปรียง หนัก ๑ บาท ต้นบานไม่รู้โรย (ชนิดดอกสีขาว) ทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑...

ยาครรภ์รักษา

ท่านให้เอา โกฏทั้งห้า (คือ โกฏหัวบัว ๑ โกฏสอ ๑ โกฏเขมา ๑ โกฏเชียง ๑ โกฏจุฬาลัมพา ๑) เทียนทั้งห้า (คือ เทียนแดง ๑ เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๑ เทียนข้าวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑) เกษรทั้งห้า (คือ ดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกมะลิ ๑ ดอกสารภี...

ยาแก้ไข้รากสาด

ท่านให้เอา รากคนทา รากเหมือดคน รากหญ้าขัดมอญตัวผู้ รากหญ้านาง รากท้าวยายม่อม หัวยาข้าวเย็นเหนือ หัวยาข้าวเย็นใต้ ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน ไม้สัก ๓ ชิ้น เปลือกต้นเพกา ๓ เปลือก หญ้าแพรก ๑ กำมือ หญ้าปากควาย ๑ กำมือ หญ้าคมบาง ๑ กำมือ ใบส้มป่อย ๑ กำมือ ใบมะนาว ๑ กำมือ...

ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้

ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ดีปลี ๑ สะค้าน ๑ ลูกสมอไทย ๑ ผักคราด ๑ ชะพลู ๑ แก่นมะหาด ๑ ไม้สัก ๑ แก่นจิก ๑ แก่นต้นรัง ๑ แก่นไม้ประดู่ ๑ เมล็ดฝ้าย ๑ รากหญ้าคา ๑ หัวแห้วหมู ๑ ใบมะกา ๑ ก้านสะเดา ๑ ต้นกระเพรา...

ยาแก้โรคกระเพาะ

ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง ๑ สะค้าน ๑ หัวยาข้างเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ จันทน์ขาว ๑ จันทน์แดง ๑ บอระเพ็ด ๑ กำมะถันเหลือง ๑ ดีปลี ๑ หัวแห้วหมู ๑ ชะพลู ๑ ขี้ครั่ง ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ จุกโรหินี ๑ เปลือกต้นโมกมัน ๑ แก่นสน ๑ เนระพูสี...

ยาแก้โรคประสาท

ท่านให้เอา ใบมะกา ๑ ใบมะขาม ๑ ใบส้มป่อย ๑ แก่นสัก ๑ แก่นฝาง ๑ แก่นขี้เหล็ก ๑ แก่นแสมทั้งสอง ๑ รากลำเจียก ๑ เถาคัน ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ บอระเพ็ด ๑ อ้อยแดง ๑ หัวไพล ๑ หัวข่า ๑ หัวกระชาย ๑ หัวแห้วหมู ๑ ตะไคร้...

ยาแก้โรคลมต่างๆ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา โกฏทั้งห้า (คือ โกฏหัวบัว ๑ โกฏสอ ๑ โกฏเขมา ๑ โกฏเชียง ๑ โกฏจุฬาลัมพา ๑) เทียนทั้งห้า (คือ เทียนแดง ๑ เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๑ เทียนข้าวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑) ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑...