ยาแก้ไข้ไทฟอย

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ยอดฟักข้าว ๗ ยอด เถาวัลย์เปรียง ๗ ท่อน หางจาก (จากมุงหลังคาบ้าน) ๗ หาง หมากดิบ (หมากกินกับพลู) ๗ แว่น ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้ไทฟอย หรือ โรคเป็นไข้ลงท้องได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมามากแล้วฯ

พระใบฎีกาถนัด ปโยโค วัดนเรศวรสุวรรณาราม อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา รากต้นหมาก ๑ รากต้นมะพร้าว ๑ รากต้นตาล ๑ รากต้นมะเดื่อชุมพร ๑ รากต้นรกฟ้า ๑ หญ้าขัดมอญ ๑ หญ้าพันงูแดง ๑ รากคันทรง ๑ รากหญ้านาง ๑ ตัวยาทั้ง ๙ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้ไทฟอย ซึ่งมีอาการร้อนใน เป็นไข้ท้องเดิน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

น.อ. (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง กรุงเทพมหานคร
Scroll to top