ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา หัวจุกมะพร้าว ๓ จุก นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) พอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระใบฏีกาสำเริง พลธมฺโม วัดธารน้ำร้อน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ประมาณ ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทาน มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการชั้น นรินทโม วัดคีรีวงก์ อ.เมือง ลพบุรี

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ฝาหอยโข่ง จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม จ.อุทัยธานี

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบ ๗ ต้น (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด กับ หัวหอมโทน (หัวหอมที่ต้นหนึ่งมีหัวเดียว) ๑ หัว นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระครูวิจิตรธรรมภาณี วัดสำราญนิเวศ อ.อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา แก่นประดู่ดอกเหลือง ๑ กำมือ กับ ขี้ไต้ (ขี้ไต้สำหรับจุดเป็นคบเพลิง หรือ จุดเป็นเชื้อเพลิงก่อไฟ) ตัดเป็น ๕ ท่อน ลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ (คือ นะ โม พุท ธา ยะ ท่อนละ ๑ พระองค์) นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูวิธานปริยัติกิจ อ.ยะหริ่ง ปัตตานี

ขนานที่ ๖ท่านให้เอา ฝางเสน (สับเป็นชิ้นเล็กๆ) ๑ กำมือ ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น (ลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ แว่นละ ๑ พระองค์) ผลมะกรูด ๑ ผล (ผ่าเป็น ๔ ส่วน เอา ๓ ส่วน) นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระใบฏีกาบุญมี อภิปฺปสนฺโน วัดหนองกระทุ่ม อ.มโนรมย์ ชัยนาท

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบ ๑ กำมือ หัวหอมแดง ๓ หัว ว่านเปราะหอม ๓ แว่น ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ แก้ว ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ แก้ว ใช้น้ำยารับประทานครั้งเดียวให้หมด มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาช่วยชีวิตคนมาจำนวนมากแล้วฯ

พระอธิการเตี้ยม เตชวโร วัดพญาญาติ อ.บางปะอิน อยุธยา

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา รังผึ้งร้าง (ไม่มีตัวผึ้งจับอยู่แล้ว) ๑ รัง หญ้าโคกกระสุน ๑ เปลือกส้มโอ ๑ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้มาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการเตียง ปสนฺโน วัดหัวเขา อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา หมากดิบ (หมากกินกับพลู) ๓ ลูก ปอกเอาเฉพาะผิวเปลือก ๑ เทียนดำ ๓ หยิบมือ ๑ ขี้แมลงสาบ ๓ หยิบมือ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาคั่วไฟให้สุกแล้วบดเป็นผง ผสมกับ สุรา ๑ ส่วน น้ำร้อน ๑ ส่วน ใช้น้ำยา รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เพียง ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณแก้ไขทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระโศภนธรรมคุณ วัดนาประดู่ ปัตตานี

ขนานที่ ๑๐ท่านให้เอา รากมะลิลา หรือ รากมะลิซ้อน ๑ รากอังกาบ ๑ รากท้าวยายม่อม ๑ รากหญ้าพันงูแดง หรือ รากผักเป็ดแดง ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พ.ท. สุรชัย ภิรมย์นิ่ม กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๑ท่านให้เอา รากฝาง หรือ ต้นฝาง สับเอา ๗ แว่น ยอดผักเป็ดแดง ๗ ยอด เขาควายเผือก สับเอา ๓ แว่น ซังข้าวโพด ๑ ฝัก (หักออกเป็น ๔ ท่อน เอา ๓ ท่อน) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการบุญเรือง กตปุญโญ วัดถ้ำรัตนคีรี อ.หนองฉาง อุทัยธานี

ขนานที่ ๑๒ท่านให้เอา คำฝอย ๑ แฝกหอม ๑ รกฟ้า ๑ ไม้เพกา ๑ รากมะเฟือง ๑ รากมะไฟ ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละครึ่งแก้ว เวลาเข้า-เย็น เวลาก่อนนอน หรือ หลังอาหาร ก็ได้ มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการเสือ โสภโณ วัดใหญ่วันนา อ.หนองแค สระบุรี

ขนานที่ ๑๓ท่านให้เอา ใบมะขาม ๑ ใบส้มป่อย ๑ ใบไม้ไผ่สีสุก ๑ ใบมะกา ๑ หญ้าไทร ๑ ฝางเสน ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาท เท่ากัน ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสาครบุญวัฒน์ วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ขนานที่ ๑๔ท่านให้เอา ดีปลี ๑ ไพลเพลิง ๑ หัวกระเทียมแห้ง ๑ หัวขิงแห้ง ๑ หัวกระเทียม ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๑ บาท ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้นำมาตำเป็นผง ใช้ละลายกับน้ำร้อน ผสมกับ น้ำตามทรายขาว เล็กน้อย และ ผสมกับ สุรา นิดหน่อย ใช้รับประทานครั้งละครึ่งช้อนกาแฟ รับประทานได้ทุกเวลา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ และ ถอนพิษผิดสำแดง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาทุกรายแล รับประทานไม่เกิน ๓ ครั้ง โรคหายแลฯ

พระครูเกษมโชติวัฒน์ วัดคู้เกษมสโมสร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

ขนานที่ ๑๕ท่านให้เอา สะค้าน ๑ เทียนดำ ๑ กระทือ ๑ ไพล ๑ บอระเพ็ด ๑ ชะพลู ๑ รากระหุ่งแดง ๑ ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มน้ำกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูฉลวย วัดทรงธรรม อ.พนัสนิคม ชลบุรี

ขนานที่ ๑๖ท่านให้เอา เกสรบัวหลวง ๑ ดอกสารภี ๑ ดอกบุนนาค ๑ ดอกมะลิ ๑ เทียนทั้ง ๕ (คือ เทียนแดง ๑ เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๑ เทียนข้าวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑) ๑ โกฐสอ ๑ โกฐหัวบัว ๑ ผลกระวาน ๑ กานพลู ๑ ตัวยาทั้ง ๑๓ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน (เฉพาะเทียนดำเอามากหน่อย) นำมาตำเป็นผง ใช้รับประทานกับน้ำร้อน ครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พ.ท. สุรชัย ภิรมย์นิ่ม กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๗ท่านให้เอา จันทน์ทั้ง ๒ (คือ จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑) เทียนทั้ง ๕ (คือ เทียนแดง ๑ เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๑ เทียนข้าวเปลือก ๑ เทียนตาตั๊กแตน ๑) สมุลแว้ง ๑ ชะลูด ๑ อบเชย ๑ กฤษณา ๑ เบญจกูล (คือ รากชะพลู ๑ เถาสะค้าน ๑ ดีปลี ๑ หัวขิง ๑ รากเจตมูลเพลิง ๑) ผลกระดอม ๑ ตัวยาทั้ง ๑๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พ.ท. สุรชัย ภิรมย์นิ่ม กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๘ท่านให้เอา ใบมะกาสด ๑ กำมือ ใบขนุนละมุดสด ๗ ใบ (ลงด้วยหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ สัง วิ ธา ปุ  กะ ยะ ปะ ใบละอักษร) ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น (ลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ แว่นละ ๑ พระองค์) หัวจุกหอมแดง ๑ กระจุก ข้าวเปลือกข้าวเหนียว ๑ หยิบมือ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๑๙ท่านให้เอา เสื่อกก (ที่ไม่ย้อมสี ยิ่งเก่า ก็ยิ่งดี) ตัดเอาขนาดกว้างและยาว ๑ คืบ นำมาใส่กาต้มน้ำ ใส่น้ำ ๓ แก้ว ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ แก้ว ใช้น้ำยารับประทานให้หมดแก้ว ก่อนรับประทานยานี้ ให้เศกด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ (คือ นะ โม พุท ธา ยะ) กลั้นใจภาวนา ๓ ครั้ง เมื่อรับประทานยานี้แล้วให้นอนคลุมโปงให้เหงื่อออก มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสังฆรักษ์สนั่น สุขุมาโล วัดอุทยานนที อ.เมือง ชลบุรี

ขนานที่ ๒๐ท่านให้เอา จั่นมะพร้าว (ที่ยังไม่แตกบาน) ตัดเอาขนาดประมาณ ๑ คืบ นำมาสับเป็นท่อนๆกับ ข้าวสาร หนัก ๑ สลึง (ประมาณ  ๑ หยิบมือ) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๑ ขัน ต้มเคี่ยวให้เดือดนานพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน ครั้งละครึ่งแก้ว เพียง ๓ ครั้ง มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการบุญมี ถิรสีโล วัดระเวิงรังสรรค์ อ.ศรีราชา ชลบุรี

ขนานที่ ๒๑ท่านให้เอา ไม้ประดู่ (สับเป็นชิ้นเล็กๆ) กับ ขี้ไต้ (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง) ๑ ลูก (สับเป็นท่อนๆ) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๔ แก้ว ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ แก้ว ใช้น้ำยารับประทานให้หมดแก้ว เพียงครั้งเดียว อาการเป็นไข้ทับระดู หรือ ระดูทับไข้ จะพลันหายไปเป็นปลิดทิ้ง เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการทองสุข  อมโร วัดตะเคียน อ.บางประหัน อยุธยา

 ขนานที่ ๒๒ท่านให้เอา ต้นข่าทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น กับ ต้นตะไคร้ ๓ ต้น นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินกับน้ำครึ่งหนึ่ง สุราครึ่งหนึ่ง (คือ น้ำธรรมดา ๑ ส่วน สุรา ๑ ส่วน) ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสวย ยสชาโต วัดชำป่างาม อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

ขนานที่ ๒๓ท่านให้เอา เปลือกต้นไข่เน่า ๑ ต้นโคกกะสุน ๑ ว่านน้ำ ๑ หัวแห้วหมู ๑ (ทุบให้แตก) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้อย่างละ ๑ กำมือ ผลมะตูมอ่อน หนัก ๒ บาท นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระปลัดเตี้ยม อาภสฺสโร วัดดอนบุปผาราม อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๒๔ท่านให้เอา รากหญ้าคา ๑ รากหญ้านาง ๑ รากต้นเหม็น ๑ รากต้นคล้า ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน (เสกด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะโม พุทธายะ) ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูธรรมาภิรัต วัดป๊อกแป๊ก อ.เมือง สระบุรี

ขนานที่ ๒๕ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ เทียนขาว ๑ เทียนแดง ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน และเอาต้นแมงลักทั้งห้า (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใช้เชือกมัดต้นแมงลักเป็น ๓ เปลาะ นำตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ถ้วยแกง ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยแกง เวลาเช้า-กลางวัน-เย็น เมื่อกินยาครั้งหนึ่ง ให้แก้เชือกมัดต้นแมงลักออกเปลาะหนึ่ง เมื่อกินยาครบ ๓ ครั้ง และแก้เชือกมัดออกหมด ๓ เปลาะแล้ว ให้เทยาทิ้งทันที ผู้ป่วยเป็นไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ จะหายเป็นปรกติ เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูมงคลประสารธน์ วัดโบสถ์ อ.บางบาล อยุธยา

ขนานที่ ๒๖ท่านให้เอา ลูกกระดอม หนัก ๑ บาท ลูกสมอไทย หนัก ๑ บาท ใบต้นโคนทิสอ ๑ กำมือ บอระเพ็ด ๗ ท่อนๆละองคุลี ขมิ้นอ้อย ๕ แว่น โคกกะสุน ๑ กำมือ ก้านสะเดา (รูดใบออกเสีย) ๗ ก้าน ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้นำมาใส่กระป๋องนมต้มน้พอสมควร ณ ที่กลางแจ้ง ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละครั้ง เพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ถึงแม้จะมีอาการเพ้อคลั่งเพราะพิษไข้ขึ้นสูง เมื่อรับประทานยานี้ครั้งแรก อาการไข้ก็จะสงบลงทันที เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วฯ

พระครูวินัยธรพิมพ์ เขมพิมฺโพ วัดนิวิฐธรรมาราม อ.ลาดยาว นครสวรรค์

ขนานที่ ๒๗ท่านให้เอา ต้นหญ้าได้ใบทั้งห้า (ถอนเอามาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใช้ตอกมัดเป็น ๓ เปลาะ หัวหอมขาว ๓ หัว และ เปราะหอม ๓ หัว (ทุบให้แตก) ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เมื่อรับประทานครั้งหนึ่ง ให้แก้ตอกมัดออกเปลาะหนึ่ง เว้นระยะห่างกัน ๒๐ นาที รับประทานครั้งหนึ่ง  รับประทานเพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมามากแล้วฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒๘ท่านให้เอา ใบมะกาสด ๑ กำมือ กับ หญ้าแพรก ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใช้ตอกมัดเป็น ๓ เปลาะ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรที่ปากหม้อลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เมื่อรับประทานยาครั้งหนึ่ง ให้แก้ตอกออกเปลาะหนึ่ง เมื่อรับประทานครบ ๓ ครั้ง และแก้ตอกมัดออกหมด ๓ เปลาะแล้ว อาการไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ จะหายไปเคยใช้รักษาหายมามากแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการธงชัย อายุวฑฺฒโก วัดหนองไม้เอื้อย อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี

ขนานที่ ๒๙ท่านให้เอา กะลามะพร้าวกันกลวง ๑ ซีก (ผ่าออกเป็น ๔ ส่วน เอา ๓ ส่วน) กับ สารส้ม (พอสมควร) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน (คือ น้ำ ๓ ถ้วยแกง เอา ๑ ถ้วยแกง) ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยแกง เพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการพะยอม ญาณวโร วัดท่าหลวง กิ่ง อ.ท่าหลวง ลพบุรี
Scroll to top