ยาเปลือกมังคุด

ยาน้ำใส (รพ.) ตัวยาสำคัญ : สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์)...

ยาบัวบก

ยาครีม ยาครีม (รพ.) ตัวยาสำคัญ : สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70...

ยาทิงเจอร์พลู

ยาทิงเจอร์ (รพ.) ตัวยาสำคัญ : สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์)...

ยาขิง

ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง...

ยากล้วย

ยาผง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงกล้วยน้ำว้าชนิดแก่จัด [Musa sp.(ABB...

ยากล้วย

ยาผง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงกล้วยน้ำว้าชนิดแก่จัด [Musa sp.(ABB...

Scroll to top