ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2566

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ....

ยาหญ้าดอกขาว

ยาหญ้าดอกขาว ยาชง (รพ.) ตัวยาสำคัญ: ผงหญ้าดอกขาว [Vernonia cinerea...

ยารางจืด

ยาชง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงใบรางจืดโตเต็มที่ (Thunbergia laurifolia...

ยารางจืด

ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงใบรางจืดโตเต็มที่...

ยาบัวบก

ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง(รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงจากส่วนเหนือดินของบัวบก [Centella...

ยาหญ้าหนวดแมว

ยาชง ยาชง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงจากใบและส่วนยอดของหญ้าหนวดแมว [Orthosiphon...

Scroll to top