ไพล แก้อาการเคล็ดขัดยอก

ไพล : Zingiber cassumunar Roxb

ส่วนที่ใช้ : เหง้าแก่

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้เหง้าประมาณ 1 เหง้า ตำแล้วคั้นเอาน้ำทาถูนวด บริเวณที่มีอาการ หรือตำให้ละเอียดผสมเกลือเล็กน้อย คลุกเคล้าแล้วนำมาห่อเป็นลูกประคบ อังไอน้ำให้ความร้อน แล้วประคบบริเวณที่ปวดเมื่อย ฟกช้ำ หรือใช้น้ำมันไพลทาถูนวดก็ได้

Scroll to top