เล็บมือนาง : Quisqualis indica Linn.

ส่วนที่ใช้ : เมล็ด

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา : เมล็ดเล็บมือนางมีสาร Quisqualic acid ซึ่งมีฤทธิ์ขับพยาธิ และยาระบาย

ขนาดและวิธีใช้ : เมล็ดเล็บมือนาง ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือนและพยาธิเส้นด้ายสำหรับเด็กใช้ 2-3 เมล็ด ผู้ใหญ่ใช้ 5-7 เมล็ด ทุบพอแตก ต้มเอาน้ำดื่มหรือหั่นทอดกับไข่รับประทาน (ข้อควรระวัง อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน)

บทความก่อนหน้านี้มะเกลือ ฆ่าพยาธิลำไส้
บทความถัดไปมะหาด ฆ่าพยาธิลำไส้