ฟ้าทะลายโจร แก้อาการไข้

ฟ้าทะลายโจร : Andrographis paniculata Wall.ex Nees.

ส่วนที่ใช้ : ใบ

ขนาดและวิธีใช้ : มีวิธีใช้ 2 วิธีคือ

1) ยาลูกกลอน นำใบฟ้าทะลายโจรล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง บดเป็นผงละเอียด ปั้นกับน้ำผึ้งเป็นยาเม็ดลูกกลอน ผึ่งลมให้แห้ง รบประทานครั้งละ1.5 กรัม (3-4 เม็ด) วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน

2) ยาดองเหล้า นำใบฟ้าทะลายโจรแห้ง ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในขวดแก้ว ใช้เหล้าโรงแช่พอให้ท่วมยาเล็กน้อยปิดฝาให้แน่นเขย่าขวดหรือคนยาวันละ 1 ครั้ง พอครบ 7 วัน กรองเอาแต่น้ำเก็บไว้ในขวดที่มิดชิดและสะอาด รับประทานวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร

Scroll to top