พลู แก้อาการลมพิษ

พลู : Piper betle Linn.

ส่วนที่ใช้ : ใบสด

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้ใบสด 1-2 ใบ ตำให้ละเอียด คั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็นหรือตำผสมเหล้าหรือแอลกอฮออล์ ห้ามใช้กับแผลเปิดเพราะจะทำให้แสบ

Scroll to top