พลู แก้อาการกลากเกลื้อน

พลู  : Piper betle Linn.

ส่วนที่ใช้ : ใบสด

ขนาดและวิธีใช้ : ใบพลูสดประมาณพอเหมาะล้างให้สะอาด ตำละเอียดผสมแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาว คั้นน้ำทาอย่างน้อยวันละ 4-5 ครั้ง จนกว่าจะหาย เมื่อหายแล้วทาต่ออีก 7 วัน

Scroll to top