ฝรั่ง แก้อาการท้องเสีย

ฝรั่ง : Psidium guajava Linn.

ส่วนที่ใช้ : ใบแก่สดหรือผลอ่อน

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  ใบฝรั่งมีแทนนิน 8-15 % และน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วย aromadendrene, caryophyllene, longicyclene เป็นต้น สารแทนนินมีฤทธิ์ในการลดการระคายเคืองของลำไส้ และลดการสูญเสียน้ำ สารสกัดจากใบฝรั่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้ใบแก่ 10-15 ใบ ปิ้งไฟและชงน้ำรับประทาน หรือใช้ผลอ่อน 1 ผลฝนกับน้ำปูนใส รับประทานเมื่อมีอาการท้องเสีย

Scroll to top