ทองพันชั่ง แก้อาการกลากเกลื้อน

ทองพันชั่ง : Rhinacanthus nasutus Kurz.

ส่วนที่ใช้ : ใบหรือราก สดหรือแห้ง

ขนาดและวิธีใช้ : ใบหรือรากสดหรือแห้งของทองพันชั่งตำให้ละเอียด แช่เหล้าหรือแอลกอฮอล์พอท่วมยาและทิ้งไว้ 7 วัน นำมาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆ หรือวันละ 3-4 ครั้งจนกว่าจะหาย เมื่อหายแล้วทาต่ออีก 7 วัน

Scroll to top