ดีปลี แก้อาการไอ ระคายคอจากเสมหะ

ดีปลี: Piper retrofractum Vahl.

ส่วนที่ใช้ : ผลแก่แห้ง

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้ผลแก่แห้งประมาณครึ่งผลถึงหนึ่งผล ฝนกับน้ำมะนาวแทรกเกลือ กวาดคอหรือจิบบ่อยๆ