คัดเค้า

คัดเค้า เป็นพืชจำพวกเถา

  • ลูก รสเฝื่อนปร่า ขับโลหิตระดูเน่าร้าย บำรุงโลหิต บำรุงผิวให้ผ่องใส
  • ใบ รสเฝื่อนเมา แก้โลหิตซ่าน
  • ดอก รสขมหอม แก้โลหิตในกองกำเดา
  • เปลือกต้น รสฝาด ปิดธาตุ แก้เสมหะ แก้โลหิตซ่าน แก้เลือดออกตามทวารทั้ง ๙
  • ทั้งต้น รสเฝื่อนฝาด แก้ไข แก้เสมหะ
Previous articleคำไทย
Next articleครั่ง