ครั่ง

ครั่ง

ครั่ง เป็นสัตว์วัตถุ ได้จากรังของตัวครั่งที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ เช่น ต้นสะแก ต้นก้ามกาม เป็นต้น

  • รสฝาด บำรุงโลหิต ห้ามเสมหะ คุมอาจม แก้ท้องร่วง ครั่งจากต้นก้ามกราม แก้ไอ แก้ข้อหักซ้น
Scroll to top