สมุนไพรรักษาหูด

พญาไร้ใบ ชื่ออื่นๆ                 พญาร้อยใบ (เชียงใหม่), เคียะเทียน (เหนือ), เคียะจีน...

สมุนไพรรักษาหิด

หัน ชื่ออื่นๆ                 กระเบาเลือด (พิษณุโลก), กระฮั้น (สตูล), กาฮั้น...

สมุนไพรรักษาเหา

ยาใช้ภายนอก น้อยหน่า ชื่ออื่นๆ                 เตียบ (เขมร), น้อยแน่ (ใต้),...

สมุนไพรแก้ช้ำใน

ยาแก้ช้ำใน (พลัดตกหกล้ม)  บัวบก ชื่ออื่นๆ                 ผักแว่น (จันทบุรี, ใต้),...

Scroll to top