สมุนไพรใช้ต้มอาบน้ำหลังคลอด

ส้มป่อย

ชื่ออื่นๆ ส้มขอน (ฉาน – แม่อ่องสอน), เอกราช (แพร่)
ส่วนที่ใช้  ใบสด ฝัก
ขนาด 1 กำมือโตๆ
วิธีใช้ นำมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ต้มน้ำอาบหลังคลอด ในฝักส้มป่อยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ และมีสารเป็นตัวช่วยความสะอาดด้วย

 


หนาดใหญ่

ชื่ออื่นๆ คำพอง, หนาดหลวง, หนาด (เหนือ), จะบอ (ปัตตานี), แน, พ๊อบกวา (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ใบหลม, ผักชีช้าง, พิมเสน (กลาง), หนาด (จันทบุรี), เฉ่าฮวยเกี๊ย, ตั้วโฮงเช้า (จีน)
ส่วนที่ใช้ ทั้งกิ่งและใบสด
ขนาด 1 กิ่ง
วิธีใช้ เด็ด สับ นำไปต้มน้ำผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เช่น ส้มป่อย ฯลฯ แล้วนำน้ำไปอาบ ในใบหยาดจะมีน้ำมันหอมระเหยและการบูร ดังนั้นจะช่วยทำให้น้ำที่อาบมีกลิ่นหอมและช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น

 


มะขาม

ชื่ออื่นๆ ม่องโคลัง (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), กำเปียล (เขมร – สุรินทร์), ตะลูบ (นครราชสีมา), ขาม (ใต้)
ส่วนที่ใช้ ใบสด
ขนาด  1 กำมือใหญ่
วิธีใช้ ใช้ใบสดผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ต้มน้ำอาบ ในใบมะขามมีกรดเล็กน้อย

 


หมากผู้หมากเมีย

ชื่ออื่นๆ มะผู้มะเมีย (กลาง), หมากผู้ (เหนือ)
ส่วนที่ใช้ ใบสด
ขนาด  10 – 15 ใบ
วิธีใช้ ใช้ใบสดผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ต้มน้ำอาบ มีฤทธิ์ช่วยแก้อาการผื่นคัน

 


ส้มโอ

ชื่ออื่นๆ โกร้ยตะลอง (เขมร), มะขุน, มะโอ (เหนือ), ลีมาบาลี (ยะลา), สังอู (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ซ่งอู (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี)
ส่วนที่ใช้ ใบสด
ขนาด  10 – 20 ใบ
วิธีใช้ ต้มนำปนกับสมุนไพรอื่นๆ ใบของส้มโอจะมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น

 


ไพล

ชื่ออื่นๆ ปูลอย, ปูเลย (เหนือ), ว่านไฟ (กลาง), มิ้นสะล่าง (ฉาน – แม่ฮ่องสอน)
ส่วนที่ใช้ เหง้าสด
ขนาด  1 แง่ง
วิธีใช้ ฝานเป็นชิ้นบางๆ ใช้ต้มรวมกับสมุนไพรอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อาบหลังคลอด ในไพลมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น นอกจากนั้นไพลเป็นยาช่วยสมานแผลด้วย

 

Scroll to top