สมุนไพรใช้ต้มอาบน้ำหลังคลอด

ส้มป่อย

ชื่ออื่นๆ                 ส้มขอน (ฉาน – แม่อ่องสอน), เอกราช (แพร่)

ส่วนที่ใช้               ใบสด ฝัก

ขนาด                     1 กำมือโตๆ

วิธีใช้                      นำมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ต้มน้ำอาบหลังคลอด ในฝักส้มป่อยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ และมีสารเป็นตัวช่วยความสะอาดด้วย


หนาดใหญ่

ชื่ออื่นๆ                 คำพอง, หนาดหลวง, หนาด (เหนือ), จะบอ (ปัตตานี), แน, พ๊อบกวา (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ใบหลม, ผักชีช้าง, พิมเสน (กลาง), หนาด (จันทบุรี), เฉ่าฮวยเกี๊ย, ตั้วโฮงเช้า (จีน)

ส่วนที่ใช้               ทั้งกิ่งและใบสด

ขนาด                     1 กิ่ง

วิธีใช้                      เด็ด สับ นำไปต้มน้ำผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เช่น ส้มป่อย ฯลฯ แล้วนำน้ำไปอาบ ในใบหยาดจะมีน้ำมันหอมระเหยและการบูร ดังนั้นจะช่วยทำให้น้ำที่อาบมีกลิ่นหอมและช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น


มะขาม

ชื่ออื่นๆ                 ม่องโคลัง (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), กำเปียล (เขมร – สุรินทร์), ตะลูบ (นครราชสีมา), ขาม (ใต้)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     1 กำมือใหญ่

วิธีใช้                      ใช้ใบสดผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ต้มน้ำอาบ ในใบมะขามมีกรดเล็กน้อย


หมากผู้หมากเมีย

ชื่ออื่นๆ                 มะผู้มะเมีย (กลาง), หมากผู้ (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 – 15 ใบ

วิธีใช้                      ใช้ใบสดผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ต้มน้ำอาบ มีฤทธิ์ช่วยแก้อาการผื่นคัน


ส้มโอ

ชื่ออื่นๆ                 โกร้ยตะลอง (เขมร), มะขุน, มะโอ (เหนือ), ลีมาบาลี (ยะลา), สังอู (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ซ่งอู (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 – 20 ใบ

วิธีใช้                      ต้มนำปนกับสมุนไพรอื่นๆ ใบของส้มโอจะมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น


ไพล

ชื่ออื่นๆ                 ปูลอย, ปูเลย (เหนือ), ว่านไฟ (กลาง), มิ้นสะล่าง (ฉาน – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้               เหง้าสด

ขนาด                     1 แง่ง

วิธีใช้                      ฝานเป็นชิ้นบางๆ ใช้ต้มรวมกับสมุนไพรอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อาบหลังคลอด ในไพลมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น นอกจากนั้นไพลเป็นยาช่วยสมานแผลด้วย