สมุนไพรแก้เจ็บคอ

สำรอง

ชื่ออื่นๆ                 พุงละลาย (จันทบุรี)

ส่วนที่ใช้               เนื้อของผล

ขนาด                     10 – 20 ผล

วิธีใช้                      ใช้รวมกับชะเอม โดยเอาต้มกับน้ำ จิบน้ำบ่อยๆ แก้เจ็บคอ


ลิ้นมังกร

ชื่ออื่นๆ                 เหล่งจิเช่า (จีน)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 – 20 ใบ

วิธีใช้                      ใบลิ้นมังกร ใส้น้ำตาลแดง 2 ช้อน ต้มน้ำ 1 ถ้วยแก้ว จิบแก้เจ็บคอ


บักบก

ชื่ออื่นๆ                 ผักแว่น (จันทบุรี, ใต้), ปะหนะเอขาเด๊าะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), ผักหนอก (เหนือ), แจ๊ะเเซะเข่า (จีน)

ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด

ขนาด                     10 – 20 กรัม หรือ 1 กรัม

วิธีใช้                      ตำต้นสดคั้นน้ำ เติมน้ำส้มสายชู 1 – 3 ช้อนแกง จิบบ่อยๆ


พระจันทร์ครึ่งซีก

ชื่ออื่นๆ                 บัวครึ่งซีก (ชัยนาท), ปั้วใบไน้ (จีน)

ส่วนที่ใช้               ทั้งต้นสด

ขนาด                     15 – 30 กรัม (1 กำมือ)

วิธีใช้                      ต้มน้ำรับประทาน


ว่านหางช้าง

ชื่ออื่นๆ                 ว่านมีดยับ (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               รากหรือเหง้า

ขนาด                     รากหรือเหง้าสด 5 – 10 กรัม, แห้ง 3 – 6 กรัม

วิธีใช้                      ต้มน้ำรับประทาน


ถั่วเขียว

ชื่ออื่นๆ                 ถั่วจิม (เชียงใหม่), ถั่วดำเม็ดเล็ก, ถั่วทอง (กลาง), ถั่วมุม (เหนือ)

ส่วนที่ใช้               เมล็ดถั่ว

ขนาด                     ไม่จำกัด หรือใช้ 3 กำมือ

วิธีใช้                      ล้างถั่วให้สะอาด 3 กำมือใส่น้ำ 2 แก้วเคี่ยวให้เปื่อยเติมน้ำตาลกรวดพอหวานลงนำไปตากน้ำค้าง 1 คืน  เชารับประทาน 1 ถ้วยวัละ 2 – 3 ครั้ง 2 วัน จะหายเจ็บคอ


ไมยราบ

ชื่ออื่นๆ                 ระงับ (กลาง), หงับพระพาย (ชุมพร), กระทืบยอดหนาม, หญ้าราบ(จันทบุรี), กะหงับ (ใต้), ก้านของ (นครศรีธรรมราช) นาหมื่นบ้ะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), หญ้าปันยอด, หญ้าจิยอบ, หญ้าพันยอด (เหนือ), กาเสดโคก (หนองคาาย)

ส่วนที่ใช้               รากสด

ขนาด                     60 กรัม

วิธีใช้                      ต้มกับน้ำ 3 ถ้วยแก้วเคี่ยวไฟอ่อนๆ ให้เหลือครึ่งแก้ว รับประทาน เช้า เย็น,

รับประทานติดต่อกับ 10 วัน ถ้ายังไม่หายให้รับประทานติดต่อกันอีก 10 วัน

Scroll to top