สมุนไพรรักษาหิด

หัน

ชื่ออื่นๆ                 กระเบาเลือด (พิษณุโลก), กระฮั้น (สตูล), กาฮั้น (ชุมพร), ชิงชอง (ระยอง), ตีนตัง (อุดรธานี), มะเลือด (นครพนม, อุดรธานี), ลาหัน (สงขลา), เลือดม้า (นครศรีธรรมราช), เลือดแรด (สระบุรี), สมิงคำราม (พิจิตร), สีซวง (ฉะเชิงเทรา), หันลัด (ใต้), เหมือดคน (พิจิตร)

ส่วนที่ใช้               เมล็ดในของผล

ขนาด                     10 – 20 เมล็ด

วิธีใช้                      นำเมล็ดในของผลตำให้ละเอียด เติมน้ำมันพืชพอแฉะๆ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด ทาวันละ 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกันจนกว่าจะหาย


น้อยหน่า

ชื่ออื่นๆ                 เตียบ (เขมร), น้อยแน่ (ใต้), มะนอแน่, มะแน่ (เหนือ), มะออจ้า, มะโอจ่า (ฉาน – เหนือ), ลาหนัง (ปัตตานี), หน่อเกล๊าะแซ (ฉาน – แม่ฮ่องสอน), หมักเขียบ, มะเขียบ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ส่วนที่ใช้               ใบสด เมล็ดของผล

ขนาด                     ไม่จำกัด

วิธีใช้                      นำใบสดหรือเมล็ดใน ตำให้ละเอียด เติมน้ำมันพืชพอแฉะๆ ใช้ทาบริเวณที่เป็น
วันละ 2 – 3 ครั้งจนกว่าจะหาย


ระย่อมน้อย

ชื่ออื่นๆ                 กอเหม่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน), กะย่อม (ใต้), เข็มแดง (เหนือ), คลาน, ตูมคลาน, มะโอ่งที, สะมออู (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี), ระย่อมน้อย, ระย่อมตีนหมา, ขะย่อม, หะย่อมเข้ม, ย่อม

ส่วนที่ใช้               รากสด

ขนาด                     2 – 3 ราก

วิธีใช้                      นำรากมาตำให้ละเอียด เติมน้ำมันยพืชพอแฉะๆ ใช้ทาเช่นกัน


ชะมดต้น

ชื่ออื่นๆ                 ฝ้ายผี, จับเจี๊ยว (ระโนด)

ส่วนที่ใช้               เมล็ด

ขนาด                     1 กำมือ

วิธีใช้                      เมล็ดบดให้ละเอียด ใช้น้ำนมคนผสมพอแฉะๆ ทาบริเวณที่เป็นหิดวันละ 1 – 2 ครั้ง จนกว่าจะหาย


กะทกรก

ชื่ออื่นๆ                 กะทกรก, รก (กลาง), กระโปรงทอง (ใต้), ตำลึงฝรั่ง (ชลบุรี), เถาเงาะ, เถาสิงโต (ชัยนาท), ฝักขี้หิด (เลย), ผักแคบฝรั่ง (เหนือ), เยี่ยววัว (อุดรธานี), ละพุบาบี (ปัตตานี, นราธิวาส), หญ้าถลกบาต (พิษณุโลก), หญ้ารกช้าง (พังงา)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 ใบ

วิธีใช้                      ตำให้ละเอียด เติมน้ำเล็กน้อย ใช้ทั้งหมดทาบริเวณที่เป็นหิด ทาวันละ 2 – 3 ครั้ง จนกว่าจะหาย


แสมสาร

ชื่ออื่นๆ                 ขี้เหล็กโคก, ขี้เหล็กเเพะ, ขี้เหล็กป่า, ขี้เหล็กสาร (ปราจีนบุรี), กะบัด, กราบัด (โคราช), ไงซาน (เขมร- สุรินทร์)

ส่วนที่ใช้               ใบสด

ขนาด                     10 – 15 ใบสด

วิธีใช้                      ใบแสมสารตำรวมกับกระเทียม 5 – 8 กลีบ แล้วเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปพอแฉะ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิดบ่อยๆ จนกว่าจะหาย

Scroll to top