สมุนไพรกันเล็บถอด

เทียนกิ่ง

ชื่ออื่นๆ                 เทียนต้น, เทียนย้อม, เทียนป้อม, เทียนขาว, เทียนกิ่งดอกขาว, เทียนข้าวเปลือก, เทียนแดง, เทียนไม้ (กลาง)

ส่วนที่ใช้          ใบสด

ขนาด               20 – 30 ใบ

วิธีใช้                นำใบที่สะอาดมาตำให้ละเอียด ข้าวปั้นสุกเป็นก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือเผาไฟให้บางส่วนดำเป็นถ่าน ตำรวมใส่เกลือเล็กน้อยพอกที่เล็บที่ถูกของหนักๆ ทับ หรือตรงจมูกเล็บเป็นหนอง หรือใช้ใบเทียนกิ่งสด รวมกับขมิ้นอ้อย 1 แง่ง ขนาดหัวแม่มือ เกลือเล็กน้อย ตำให้ละเอียด พอกยาไว้ 4 – 5 วัน เปลี่ยนยาใหม่ทุกวัน จะทำให้เล้บที่เป็นหนองหายและเล็บไม่ถอดด้วย


ไพล

ชื่ออื่นๆ                 ปูลอย, ปูเลย (เหนือ), ว่านไฟ (กลาง), มิ้นสะล่าง (ฉาน – แม่ฮ่องสอน)

ส่วนที่ใช้          เหง้าสด

ขนาด               1 แง่ง ขนาดเท่าหัวแม่มือ

วิธีใช้                นำไพลมาตำให้ละเอียด ผสมเกลือและการบูร อย่างละประมาณครึ่งช้อนชา แล้วนำมาพอกบริเวณที่เล็บเป็นหนอง ควรเปลี่ยนยาวันละ 1 ครั้ง


เทียนบ้าน

ชื่ออื่นๆ                 เทียนดอก, เทียนไทย, เทียนสวน, เทียนขาว (ไทย), จึงกะฮวย, ใจกะฮวย, ห่งเซียง, เซียวถ่ออั้ง, โจ๋ยกะเช่า (จีน)

ส่วนที่ใช้          ใบ, ยอดสด

ขนาด               1 กำมือ

วิธีใช้                ล้างสะอาดตำให้ละเอียด เติมน้ำตาลทรายแดง ½ ช้อนชา พอกตรงเล็บ เปลี่ยนยาเช้าเย็น

Scroll to top