Sunday, September 24, 2023

กระพี้

กระพี้ เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัว

ชื่อสมุนไพร :  กระบือเจ็ดตัวชื่ออื่น :  บัว, บัวลา, กระทู้, กระทู้เจ็ดแบก (ภาคเหนือ), ต้นลิ้นควาย, ตาตุ่มไก่, ตาตุ่มนก, กำลังกระบือ, ลิ้นกระบือ, ลิ้นกระบือขาว, ใบท้องแดงชื่อวิทยาศาสตร์ :   Excoecaria cochinchinensis  Lour. var.cochinchinensisชื่อวงศ์ :  EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นกระบือเจ็ดตัว ไม้พุ่มขนาดย่อม สูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ตามกิ่งก้านมีน้ำยางสีขาวข้นเหมือนน้ำนม แตกกิ่งก้านมาก มีรูอากาศตามผิวกิ่ง ใบกระบือเจ็ดตัวใบเดี่ยว...
กาลพฤกษ์

กาลพฤกษ์

ชื่อสมุนไพร : กาลพฤกษ์ชื่ออื่น ๆ : กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ไชยพฤกษ์(ภาคกลาง), เปลือกขม(ปราจีน), กาลส์(เขมร)ชื่อสามัญ : Horse Cassiaชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia grandis Linn.ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAR ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกาลพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5-12 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง แต่ไม่หนาแน่นทึบ  ใบกาลพฤกษ์ ใบเป็นใบผสมมีใบย่อย 5-15 คู่ ใบย่อยมีรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก มีขนอ่อนปกคลุมใบทั้งหน้า-หลัง เป็นไม้ผลัดใบ...
กุ่มน้ำ

กุ่มน้ำ

ชื่อสมุนไพร : กุ่มน้ำชื่ออื่น ๆ : รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่), อำเภอ (สุพรรณบุรี), เหาะเถาะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva religiosa Ham.วงศ์ : CAPPARIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกุ่มน้ำ เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 ซม. มีความสูงประมาณ 4-20 เมตร ใบกุ่มน้ำ ออกเป็นช่อ ใบมีลักษณะเป็นรูปหอก หรือรูปขอบขนานปลายใบแหลมเรียว โคนใบสอบแคบ ผิวเนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบมีสีเทาอมน้ำตาล ใต้ท้องใบมีขนระอองเป็นสีเทา...
ข่อย

ข่อย

ชื่อสมุนไพร : ข่อยชื่ออื่น ๆ : กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สัมพล (จังหวัดเลย), ส้มพ่อ, ส้มฝ่อ (หนองคายภาคเหนือ), ขรอย, ขันตา, ขอย (ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Siamese rough bush, Tooth brush treeชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper Lour.ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข่อย...
ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก

ชื่อสมุนไพร : ขี้เหล็ก, ชื่ออื่น : ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง, สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), แมะขี้แหละพะโด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ยะหา (มลายู-ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ชื่อสามัญ...
คนทีสอ

คนทีสอ

ชื่อสมุนไพร : คนทีสอ ชื่ออื่น ๆ : คนทีสอขาว(ชลบุรี),โคนดินสอ(ภาคกลาง จันทบุรี), ดินสอ(ภาคกลาง), สีสอ(ประจวบคีรีขันธ์), มูดเพิ่ง(ตาก), ผีเสื้อน้อย(เหนือ), สีเสื้อน้อย, ดอกสมุทร(เชียงใหม่), ผีเสื้อ(เลย), ทีสอ, เทียนขาว(เพชรบุรี), คุนตีสอ (สตูล) ชื่อสามัญ : Tree Leaved Chaste Tree, Indian Privet, Indian...
คูน

คูน

ชื่อสมุนไพร : คูน, ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย, ปีอยู, เปอโช, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เช็งเชียชัวเพียงเต่า, อาเหล็กปก(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Shower,...
จำปา

จำปา

ชื่อสมุนไพร : จำปา ชื่ออื่น ๆ : จัมปา, จำปากอ(มลายู ภาคใต้), จำปาเขา(ตรัง), จำปาทอง(นครศรีธรรมราช), จำปาป่า(สุราษฎร์ธานี), มณฑาดอย ชื่อสามัญ : Champak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre วงศ์ : MAGNOLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจำปา เป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 15-25 เมตร มีสีน้ำตาลปนขาวเล็กน้อย  กิ่งเปราะ...
ตีนเป็ดน้ำ

ตีนเป็ดน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ตีนเป็ดน้ำ ชื่ออื่นๆ : ตีนเป็ดทะเล(ภาคกลาง), ตุม(กาญจนบุรี), สั่งลา(กระบี่), มะตะกอ(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera Odollam  Gaertn. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้น ทรงร่มมักแตกกิ่งต่ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดน้ำ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นวงๆ เป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ใบมันรูปไข่กลับแกมใบหอก โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ...
บุนนาค

บุนนาค

ชื่ออื่น ๆ : บุนนาค, สารภีดอย(เชียงใหม่), นาคบุตร(ใต้), ประนาคอ(ปัตตานี-มลายู), ก้ำก่อ(ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ก๊าก่อ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Iron Wood, Indian Rose Chestnut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mesua ferrea Linn. ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บุนนาค ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปลา สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดทึบ และแคบ...
ปรู๋

ปรู๋

ชื่อสมุนไพร : ปรู๋ ชื่ออื่น ๆ : มะตาปู๋ (เชียงใหม่), มะเกลือกา (ปราจีนบุรี), ปู๋..ปรู๋ (ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ปลู, ผลู(ภาคกลาง),ปรู,ปลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alangium salviifolium Wang. ชื่อวงศ์ : ALANGIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นปรู๋ ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด แก่นสีน้ำตาล กระพี้สีค่อนข้างเหลือง...
เปล้าน้อย

เปล้าน้อย

ชื่อสมุนไพร : เปล้าน้อย ชื่ออื่นๆ :  เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton stellatopilosus Ohba ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เปล้าน้อย เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-4 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ มีสีน้ำตาลปนเทา แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น ใบเปล้าน้อย เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ออกเรียงสลับกัน ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ...
เปล้าใหญ่

เปล้าใหญ่

ชื่อสมุนไพร : เปล้าใหญ่ ชื่ออื่นๆ :  เปล้าหลวง(เหนือ), เปาะ(กำแพงเพชร), ควะวู(กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton oblongifolius Roxb. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปล้าใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเทา มีรอยแตกบ้างเล็กน้อย กิ่งก้านค่อนข้างใหญ่ ยอดอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก มีเกล็ดสีเทาเป็นแผ่นเล็กๆปกคลุมทั่วไป ...
พญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ

ชื่อสมุนไพร : พญาสัตบรรณ ชื่ออื่น ๆ : หัสบัน(กาญจนบุรี), ตีนเป็ด, พญาสัตบรรณ, สัตตบรรณ(ไทย), จะบัน(เขมร-ปราจีน), ปูแล, ปูลา, บะซา (มลายู-ตานี) ชื่อสามัญ : Dita ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (Linn.) R.Br. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพญาสัตบรรณ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นจะเป็นพูพอน เปลือกจะเป็นสีเทาดำ ลำต้นนั้นเมื่อกรีดจะมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ส่วนกิ่งจะแตกออกรอบ ๆ ข้อ ใบพญาสัตบรรณ จะออกเป็นวงรอบ...
พิกุล

พิกุล

ชื่อสมุนไพร : พิกุล ชื่ออื่น ๆ : พิกุลป่า, กุน, แก้ว, ซางดง ชื่อสามัญ : Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn. ชื่อวงศ์ : SPOPTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมรูปเจดีย์หรือกลมทึบ ใบดกออกหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามแนวยาว ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว กิ่งอ่อนและตามีขนสีน้ำตาลปกคลุม ...