วันพฤหัสบดี, มกราคม 20, 2022

กระพี้

กระพี้ เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

มะรุม

มะรุม

ชื่อสมุนไพร : มะรุม ชื่ออื่น ๆ : มะรุม, ผักอีฮืม, มะค้อนก้อม, บ่าค้อนก้อม(ภาคเหนือ), มะรุม(ภาคกลาง), ผักอีฮุม(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Horse Radish Tree, Drumstick Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam. ชื่อวงศ์ : MORINGACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะรุม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นเป็นพุ่มโปร่ง เนื้อไม้อ่อน เปลือกแตกร่อน...
โมกหลวง

โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร : โมกหลวง ชื่ออื่นๆ : พุด, โมกทุ่ง, โมกใหญ่, มูกหลวง, มูกมันน้อย, โมกเขา, พุด, พุทธรักษา, ยางพุด(เลย), มูกมันหลวง, หนามเนื้อ(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall.ex G.Don ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โมกหลวง เป็นไม้พุ่มผลัดใบ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง...
ระย่อม

ระย่อม

ชื่อสมุนไพร : ระย่อม ชื่ออื่น ๆ : ระย่อม(ภาคกลาง),ย่อมตีนหมา (ภาคเหนือ) , เข็มขาว , เข็มแดง (ภาคอีสาน) , กะย่อม (ภาคใต้) ,ปลายข้าวสาร (กระบี่) , ละย่อม (สุราษฎร์ธานี),กอเหม่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) , สะมออู , มะโอ่งที...
รางแดง

รางแดง

ชื่อสมุนไพร : รางแดง ชื่ออื่นๆ : ก้องแกบ, เครือเขาแกลบ, เห่าดำ, ฮองหนัง, ฮ่องหนัง (เลย), ปลอกแกลบ (บุรีรัมย์), เถามวกเหล็ก, เถาวัลย์เหล็ก, (สระบุรี), กะเลียงแดง (ชลบุรี-ศรีราชา), แสงอาทิตย์, แสงพระอาทิตย์, รางแดง (ประจวบคีรีขันธ์), เถาวัลย์เหล็ก, เถามวกเหล็ก, กะเลียงแดง,...
สะแกนา

สะแกนา

ชื่อสมุนไพร : สะแกนา ชื่ออื่นๆ : แก(อุบลราชธานี), แพ่ง(เหนือ), ขอนเเข้, จองแค่(แพร่), สะแก, ซังแก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum quadrangulare Kurz. ชื่อวงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสะแกนา เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-20 เมตร เปลือกต้นสีเทานวล กิ่งอ่อนเป็นสันสี่มุม ส่วนต่างๆของลำต้น มีขนเป็นเกล็ดกลม ต้นที่มีอายุมากบริเวณโคนลำต้น พบหนามแหลมยาว แข็ง ใบสะแกนา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม...
สะเดา

สะเดา

ชื่อสมุนไพร : สะเดา ชื่ออื่นๆ :  สะเดาบ้าน(ภาคกลาง), สะเลียม(ภาคเหนือ), เดา, กระเดา, กะเดา(ภาคใต้), จะดัง, จะตัง(ส่วย), ผักสะเลม(ไทลื้อ), ลำต๋าว(ลั้วะ), สะเรียม(ขมุ), ตะหม่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ควินิน(ทั่วไป), สะเดาอินเดีย(กรุงเทพฯ), กาเดา, เดา, ไม้เดา ชื่อสามัญ : Neem, Neem tree,...
หัสคุณ

หัสคุณ

ชื่อสมุนไพร : หัสคุณ ชื่ออื่น : คอมขน, สามโซก (เชียงใหม่), หวด (ลำปาง), เพี้ยฟานดง, สมัดดง, สมัดต้น, สมัดใหญ่ (เลย), หัสคุณ (สระบุรี), ฉี้, ลิ้นชี่,  ดอกสะมัด, สะแบก (อุดรธานี), ชะมุย (ชุมพร), มุยขาว (ประจวบคีรีขันธ์),...